Nieuws

De twee gezichten van Groningen

Raadszaal Groningendinsdag 12 juli 2016 14:16 ChristenUnie wil aandacht voor 'het verschil tussen arme en rijke wijken verkleinen' de 2 gezichten van de stad. De ChristenUnie maakt zich zorgen of het college zich daar voldoende voor inzet. Ook wil de ChristenUnie meer aandacht voor verkeersveiligheid in 30 km-zones, een motie daarvoor is met algemene stem aangenomen. Ook wil de ChristenUnie het succes van de milieustraat in de Korrewegwijk uitbreiden naar andere wijken, een motie met deze strekking is ook door de hele raad aangenomen.

Zie hier de bijdrage van de fractievoorzitter en de moties. lees verder

Elektrische taxi's krijgen voorrangspositie

GreenCabvrijdag 24 juni 2016 Het stadsbestuur gaat taxiondernemingen stimuleren elektrisch te gaan rijden. Daarom krijgen elektrische taxi’s op korte termijn twee plekken met (snel-) laadfaciliteit aan de voorkant van de wachtrij op het hoofdstation. lees verder