"Ontzie kringloopwinkels bij handhaving registratieplicht!"

Kringloop (1).png
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 31 maart 2023 om 08:00

"Ontzie kringloopwinkels bij handhaving registratieplicht!"

Per 1 april zijn kringloopwinkels verplicht om naam en adres bij te houden van iedereen die spullen bij ze inlevert. Gezien de datum zou je bijna kunnen denken dat het om een grap gaat, maar medewerkers van kringloopwinkels staat het huilen nader dan het lachen. Samen met de PvdA heeft de ChristenUnie het college daarom verzocht coulant om te gaan met de nieuwe wet “Digitaal Opkopersregister” als het gaat om Groningse kringloopwinkels. 

De registratieplicht is bedoeld om witwassen en heling tegen te gaan, maar slaat in het geval van kringloopwinkels de plank mis. Het is op z’n zachtst gezegd onwaarschijnlijk dat vanuit het criminele circuit gratis spullen naar de kringloopwinkel gaan die daar dan voor een paar euro worden verkocht.  

Het digitale opkoopregister kan wel bijdragen aan het voorkomen van heling, maar levert voor kringloopwinkels grote problemen op. Mensen die goederen komen brengen kunnen worden afgeschrikt door het feit dat hun naam en adres worden genoteerd. De drempel om afgedankte spullen een tweede leven te geven wordt zo hoger, terwijl we als gemeente juist stappen willen zetten naar een circulaire economie toe. 

De Groningse kringloopwinkels vervullen een belangrijke functie in de Groningse maatschappij. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage als het gaat om duurzaamheid. Ook zijn het plekken waar mensen werkervaring op kunnen doen. Daarnaast ondersteunen de kringloopwinkels met hun inkomsten goede doelen en sociale initiatieven in de gemeente. 

Inmiddels heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe wet voorgelegd aan de Tweede Kamer, waardoor kringloopwinkels verder uitgesloten worden van de wet op verplichte registratie. Waarschijnlijk duurt het op z’n minst nog een jaar tot die uitzondering ingaat.  

 Daarom hebben wij samen de de PvdA-fractie aan het college gevraagd om tot die tijd af te zien van handhaving bij kringloopwinkels in de gemeente. Of onze oproep gehoor vindt, zal moeten blijken. Tot die tijd blijven wij de situatie nauwlettend volgen.  

Labels: ,