Enquete

Welkom bij de enquête van ChristenUnie Groningen!

Fractie en bestuur van ChristenUnie Groningen zetten een breed scala aan communicatiemiddelen in om contact te onderhouden met u als ChristenUnie-lid of -kiezer. Op deze manier proberen we u op de hoogte te houden van wat er speelt in de gemeentepolitiek en hoe de ChristenUnie zich daarin opstelt. Ook willen we u daarbij de gelegenheid geven om ons te informeren over wat er goed gaat of beter kan in onze gemeente en om uw inzichten met ons te delen.

Met deze enquête willen we onderzoeken hoe u het gebruik van diverse communicatiemiddelen ervaart en wat uw voorkeuren zijn. We hebben geprobeerd om het aantal vragen beperkt te houden, maar tegelijkertijd hopen we wel door te kunnen dringen tot de kern van de zaak. Hieronder vindt u daarom twintig vragen. Het betreft voornamelijk meerkeuzevragen en een enkele open vraag. Let u er op dat bij de meerkeuzevragen dikwijls de gelegenheid wordt gegeven om uw antwoord nader toe te lichten, wanneer daar een rood sterretje bij staat, is een toelichting vereist voordat u het formulier kunt inzenden.

De eerste drie vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van wie onze enquête invult. Dit beeld hadden we ook kunnen krijgen door naar uw persoonsgegevens te vragen. We hebben echter voor deze optie gekozen, omdat uw antwoorden zo anoniem kunnen blijven, zodat u zonder reserve kunt antwoorden.

We stellen het zeer op prijs dat u enkele momenten de tijd wilt nemen om onze enquête in te vullen.

Persoonsgegevens
Communicatie
www.groningen.christenunie.nl

Als u onze maandelijkse digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt, maar dit wel zou willen, kunt u zich aanmelden via groningen.christenunie.nl/nieuwsbrief 

Als u lid bent van de ChristenUnie en onze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u hier inloggen met uw lidnummer en postcode http://www.christenunie.nl/nl/mijncontactgegevens en aanvinken welke nieuwsbrieven u wenst te ontvangen.

(selecteren van meerdere opties mogelijk)
Permanente Campagne

Door middel van de Permanente Campagne willen we onze leden en de bredere achterban permanent betrekken bij de partij, bijvoorbeeld door informatieve en interactieve bijeenkomsten, en steeds zichtbaar zijn in de samenleving door publieksacties.

Als u graag actief betrokken zou willen worden bij de Permanente Campagne, kunt u zich hier aanmelden.