Evaluatie

De ChristenUnie bedankt de kiezers voor het in haar gestelde vertrouwen. Ook in de komende periode zullen twee ChristenUnie-raadsleden zich met hart en ziel inzetten voor de stad.

Nu de verkiezingen geweest zijn en de verkiezingsstrijd achter ons ligt, evalueren campagneteam, bestuur en fractie van de ChristenUnie de gevoerde campagne. U kunt daar aan bijdragen door middels onderstaand formulier te melden wat u positief of negatief is opgevallen aan de campagne van de ChristenUnie, door suggesties te doen ter verbetering of goede ideeën voor volgende campagnes aan te dragen. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw inbreng!