Enquete Honden(poep)beleid

Enquête uitwerking en uitvoering gemeentelijk hondenbeleid

De raadsfractie van ChristenUnie Groningen is benieuwd naar uw zienswijze met betrekking tot het gemeentelijk hondenbeleid en de uitvoering en uitwerking daarvan.

Om hierachter te komen hebben we een enquête gemaakt met een beperkt aantal meerkeuzevragen. Er is per vraag ruimte voor een eventuele toelichting en er is voldoende ruimte voor het maken van overige opmerkingen, het aandragen van verbetervoorstellen en ideeën. Wij stellen het zeer op prijs als u de vragen beantwoordt, dat kan door onderstaand enqueteformulier in te vullen. Het invullen kost u naar schatting ongeveer 10 minuten. Zorgt u er wel voor dat de ingevulde enquête uiterlijk 26 mei a.s. bij ons binnen is?! Wij hopen er ons voordeel mee te kunnen doen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

De raadsfractie van ChristenUnie Groningen,
Inge Jongman-Mollema, fractievoorzitter
Martin Verhoef, raadslid

 

Korte toelichting

In de gemeente Groningen geldt (net als in veel andere gemeenten) altijd al een aanlijngebod. In september 2009 nam de gemeenteraad ons initiatiefvoorstel hondenbeleid aan. Vanaf mei 2011 zijn uitlaat- en uitrengebieden ingesteld en werd het verplicht bij het uitlaten van de hond een opruimmiddel bij zich te hebben. Daarna zijn er enkele aanpassingen gepleegd naar aanleiding van klachten en opmerkingen van hondenbezitters en niet-hondenbezitters. De uitwerking van het beleid is uitvoerig geëvalueerd. Zowel hondeneigenaren als burgers zonder hond hebben hun mening over het beleid, de uitwerking en uitvoering kunnen geven. In mei 2012 stelt de gemeenteraad het definitieve beleid vast. Nieuwe regels treden per 1 juli 2012 in werking. Meer informatie over het hondenbeleid vindt u hier.

 

Enqueteformulier

Ruimte voor het maken van overige opmerkingen, het aandragen van verbetervoorstellen en ideeën