ChristenUnie Groningen ziet idealen terug in coalitieakkoord

IMG_0893.JPGwoensdag 06 februari 2019

Vandaag hebben GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie het coalitieakkoord voor de gemeente Groningen gepresenteerd. Leidraad van het akkoord is ‘Een groen, gezond en gelukkig Groningen’. Inge Jongman is voor de ChristenUnie beoogd wethouder.

Het is voor het eerst in de historie dat de ChristenUnie deel gaat uitmaken van het gemeentebestuur; een bijzonder moment. Er ligt een akkoord waarmee we echt investeren in een gemeente waar iedereen meetelt en gezien wordt. Het ChristenUnie-blauw komt duidelijk terug in de ambities van het coalitieakkoord.

Idealen

Inge Jongman en Gerben Brandsema hebben samen de onderhandelingen gedaan namens de ChristenUnie. Gerben kijkt terug: “We hebben de afgelopen weken in een goede en constructieve sfeer kunnen onderhandelen waarbij we vanuit verschillende visies en idealen tot gezamenlijke ambities zijn gekomen”.
 
De manier waarop we onze idealen willen vormgeven, komen terug in het akkoord. Als gemeente nemen we de regie in een aantal opgaven die we voor ons zien en doen dat graag met een scala aan organisaties in wijken en dorpen. Verbanden die er zijn willen we verder versterken zodat daar oog voor elkaar is. Dat betekent dat we ook iets vragen van onze inwoners; voel je verantwoordelijk voor je eigen buurt. De samenleving maak je samen.

Dit coalitieakkoord heeft oog voor kwetsbaren in onze samenleving. Dat betekent dat we extra inzetten op multiprobleem gezinnen, we de tippelzone sluiten, we eenzaamheid onder ouderen en jongeren bestrijden en dat we de mensen aan de zijkant van de arbeidsmarkt meer perspectief willen bieden. Deze en andere ambities bij elkaar geven het akkoord het nodige ChristenUnie-blauw waarmee  we met vertrouwen gaan werken aan een gezond, groen en gelukkig Groningen.

 
Inge Jongman wethouder namens de ChristenUnie

Inge Jongman is namens de ChristenUnie één van de in totaal zeven beoogde wethouders en krijgt Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn en Sport als portefeuille. Ook wordt ze dorpswethouder van Ten Boer.

Inge Jongman: “Ik ben dankbaar dat ik de ChristenUnie mag vertegenwoordigen in het college. Ik wil me graag inzetten voor deze mooie beleidsterreinen en ben erg blij met de nadrukkelijke aandacht die ik mag geven aan zorg, sport, groen en de dorpen in mijn portefeuille. Belangrijker nog is dat we onze idealen met deze collegedeelname kunnen waarmaken, met ‘de mens centraal’ als één van de pijlers. De samenleving maken we samen en ik ga met alle inwoners, dorpen, wijken, verenigingen en andere verbanden graag deze uitdaging aan!”

Namens de fractie stelt Gerben Brandsema: “Als fractie hebben we vol vertrouwen in Inge als onze kandidaat-wethouder. Met haar zeventien jaar ervaring in de Groningse politiek kent ze de gemeente en mensen als geen ander. Ze heeft hart voor de gemeente en haar inwoners.”

 

« Terug