Tessa Moorlag: intergenerationeel wonen van groot belang in strijd tegen eenzaamheid

tessa_vierkant.jpgdonderdag 09 mei 2019

Gisteren bespraken we in de commissie ‘Ruimte en Wonen’ het meerjarenprogramma wonen. Hierin kwam een aantal belangrijke punten voor onze ChristenUnie fractie voorbij, zoals het intergenerationeel wonen in de strijd tegen eenzaamheid. Hier lees je waar ik mij tijdens de bijeenkomst hard voor heb gemaakt!

Ik vind het belangrijk dat men in onze gemeente in goede, betaalbare huizen in een leefbare buurt kan wonen. De huidige woningmarkt maakt dit moeilijk, er is krapte in de woningmarkt en de doorstroom is beperkt. Daarom ben ik ook positief over de plannen van het college zoals opgenomen in het meerjarenprogramma wonen. Er wordt hierin aandacht besteed aan de juiste zaken, namelijk ruimte creëren voor meer kwalitatieve, betaalbare woningen in een leefbare buurt.

Ook ben ik zeer positief over het feit dat in het programma wordt gesproken over het beschikbaar stellen van 30% van de nieuw te bouwen huizen voor sociale huur. Het college wil serieus werk maken van dit streven, maar is wel eerlijk over de invloed die het heeft in het bereiken van de 30% norm. We vragen het college daarom extra scherp te zijn op factoren die het bereiken van de norm bemoeilijken, zoals de aanwezigheid van andere partijen die verantwoordelijk zijn voor sociale huur.

Ook zie ik dat er veel oog is voor specifieke doelgroepen in het meerjarenprogramma. Het is goed om te zien dat er gestreefd wordt naar goede woonvoorzieningen voor iedere doelgroep. Zo wordt er ook gesproken over woonvormen voor verschillende generaties. Als ChristenUnie moedigen we dit soort woonvormen aan, aangezien dit mee kan werken in het samenbrengen van generaties. Dit samenbrengen kan helpen in de strijd tegen eenzaamheid onder zowel jongeren als ouderen. Ik heb het college daarom opgeroepen om actief mee te denken bij de totstandkoming van initiatieven die generaties samenbrengen.

« Terug

Reacties op 'Tessa Moorlag: intergenerationeel wonen van groot belang in strijd tegen eenzaamheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.