Uitnodiging ledenvergadering 20 juni

Profiel-CU-T-400x400donderdag 06 juni 2019

Het bestuur van de Christen Unie Groningen nodigt u bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering. Wij willen de vergadering D.V. houden op donderdag 20 juni 2019 in het Floreshuis te Groningen.
We mogen voor het eerst deelnemen aan het college en we kijken dan ook graag samen met jullie terug op de eerste periode. Ook de fractie wil jullie graag bijpraten over waar ze mee bezig zijn.
Verder zullen de jaarcijfers en het fractiejaarverslag worden behandeld.

Betreft:                Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Dag en datum:     donderdag 20 juni 2019
Inloop :                19.45u
Aanvang:             20:00u
Locatie:                Floreshuis, Floresplein 19, 9715 HH Groningen 

Mocht u het financieel jaarverslag en/of het fractiejaarverslag per email of per post willen ontvangen, neemt u dan contact op met de secretaris: secretaris@groningen.christenunie.nl.
Op de vergadering zullen enkele exemplaren uitgeprint voor u klaar liggen.

namens het bestuur,

Johannes Weening
[e] voorzitter@groningen.christenunie.nl

Agenda

  • Opening
  • Jaarverslag financiën 
  • Jaarverslag fractie 
  • Stand van zaken door Inge Jongman (college) en Gerben Brandsema (fractie)
  • Afscheid bestuursleden
  • Rondvraag 
  • Sluiting

Na afloop van dit programma zal er een borrel zijn om de samenkomst gezamenlijk af te sluiten. 

« Terug