Over ons

De Kiesvereniging ChristenUnie Groningen heeft ruim 400 leden. Sinds juni 2018 zijn we een samengevoegde afdeling van de voormalige afdelingen ChristenUnie Haren, Groningen en Ten Boer.
Aan het hoofd van deze kiesvereniging staat het bestuur dat wordt gevormd door zes personen die door de leden verkozen en benoemd zijn. Het bestuur onderhoudt nauw contact met de fractie en de gemeenteraadsleden en is, mede namens de fractie, spreekbuis naar de leden toe over het gevoerde beleid. Sinds de verkiezingen 2014 hebben we opnieuw 2 leden in de Groninger gemeenteraad zitten, te weten Inge Jongman-Mollema en Edward Koopmans.

Twee maal per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering, waar alle leden voor uitgenodigd worden om mee te praten en te denken over actuele zaken uit de Groninger politiek. Daarnaast wordt er verantwoording afgelegd door fractie en bestuur over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Tevens worden eventuele kandidaten voor bestuursfuncties op deze ledenvergadering voorgesteld en verkozen.

Verder worden er op diverse plaatsen in de stad bijeenkomsten georganiseerd met (potentiele) leden, wanneer er belangrijke dingen staan te gebeuren of gewoon een wijkbezoek om de leden nader te leren kennen en te weten te komen wat er zoal in de wijken leeft.

Al met al zijn we een actieve vereniging die er naar streeft om actief bij te dragen aan christelijke politiek in de stad Groningen en haar directe omgeving.