Programma

Op 21 november 2018 gaan we naar de stembus. We kiezen een nieuwe gemeenteraad, voor een vernieuwde gemeente. Met 226.000 inwoners zijn we straks de vijfde gemeente van Nederland.

De wereld is volop in beweging. Voor Groningen geldt dat ook. De komende vier jaren is het weer hens aan dek, onze gemeente staat voor veel uitdagingen. Het handen en voeten geven aan de herindeling, bereikbaarheid, zorg, duurzaamheid, woningbouw.. De dossiers die hierbij horen worden bijna elke dag wel genoemd in de krant of op tv.

Binnen al deze dynamische ontwikkelingen vinden we het belangrijk om goed om ons heen te blijven kijken, voor elkaar te blijven zorgen en oog te hebben voor elkaar. Er zijn veel mensen met wie het niet goed gaat. Achter de gordijnen van veel huizen leven mensen die het niet meer zien zitten, chronisch ziek zijn, zich eenzaam voelen of moeders die niet weten hoe ze deze maand de gymschoenen van hun kinderen moeten betalen.

‘Oog voor Elkaar’ is dan ook ons thema voor de komende vier jaren. We hebben oog voor kwetsbare mensen. Ieder mens is door God en naar Zijn evenbeeld gemaakt en door Hem geliefd, zo hebben we het ook beschreven in ons verkiezingsprogramma. Maar als die mensen alles alleen doen, wordt het een onleefbare samenleving. Daar maken we ons wel zorgen over. Het individualisme neem toe, agenda’s zijn overvol en de wereld is haastig. Gelukkig gebeuren er al veel mooie dingen in Groningen. Er gaan pannetjes soep naar de buren. Vrijwilligers rijden voor de Voedselbank. Prachtig, maar toch komt uit enquetes vaak naar voren dat mensen eenzaam zijn.

Daarom: Oog voor Elkaar! Op alle terreinen in ons verkiezingsprogramma komt dat terug: zorg, onderwijs, (breedte)sport, waardig ouder worden, schuldhulp en nog veel meer. We doen, ook in de komende raadsperiode, ons uiterste best om oog te hebben voor alle inwoners van de gemeente. Samen zetten we de schouders eronder, voor álle inwoners van Groningen. Help jij ons mee?

Belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma: 

1) Behoud van goede voorzieningen in wijken en dorpen
2) Meer woningbouw voor starters, studenten en senioren
3) Toewerken naar sluiting van prostitutiegebied Nieuwstad
4) Meer geld voor handhaving en veiligheid
5) De gemeente zet zich in voor snelle en ruimhartige afhandeling van gasschades
6) Verbeteren van de schuldhulpverlening
7) Eenzaamheid - van jong tot oud- aanpakken
8) Haren en Ten Boer krijgen een dorpswethouder 


We hebben ons programma voor de komende periode in twee versies geschreven.
Een versie waarin we kort en duidelijk ingaan op verschillende thema's (het verkiezingsprogramma in gewone taal) en een versie die wat dieper op de onderwerpen in gaat. Beide versies kunt u hieronder downloaden.
Klik hier voor het uitgebreide verkiezingsprogramma

Klik hier voor het verkiezingsprogramma in gewone taal