Barmhartige Samaritaan

ChristenUnie Groningen heeft een prijs ingesteld voor de 'Barmhartige Samaritaan'. Stadjers kunnen personen of organisaties nomineren die zich door vrijwilligerswerk of mantelzorg bijzonder voor hun medemens inzetten. Met de prijs wil de ChristenUnie meer aandacht geven aan de vaak onzichtbare betrokkenheid van stadjers op elkaar.

"Sinds enkele jaren worden burgers in Nederland gestimuleerd mee te doen aan de samenleving en naar elkaar om te zien, de zogenaamde participatiemaatschappij", aldus fractievoorzitter Inge Jongman. "Er wordt steeds meer een beroep gedaan op burgers om oog voor elkaar te hebben en waar mogelijk elkaar de helpende hand te bieden. Dit principe van omzien naar elkaar is al veel ouder en wordt zichtbaar in het bijbelverhaal van 'De Barmhartige Samaritaan'. Het is ook één van de basisprincipes van de ChristenUnie."

Met de instelling van deze prijs en het aanwijzen van een Barmhartige Samaritaan wil de ChristenUnie in Groningen meer aandacht geven aan de vaak onzichtbare betrokkenheid van burgers op elkaar, veelal in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Daarmee hoopt zij dit omzien naar elkaar meer voor het voetlicht te brengen en te stimuleren.

Stadjers die een persoon of organisatie in de stad Groningen kennen, die op een bijzondere wijze handen en voeten geeft aan de zorg voor de medemens en daarin niet schroomt een extra mijl te gaan, kunnen deze persoon nomineren als 'De Barmhartige Samaritaan van Groningen'. De prijs wordt jaarlijks rond december uitgereikt.