Bestuur

Naast de fractie kent elke plaatselijke vereniging van de ChristenUnie een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de lokale afdeling. Het bestuur zet de grote lijnen van de partij uit in de Stad Groningen en Hoogkerk en zij houdt de fractie nauwlettend in de gaten of het afgesproken verkiezingsprogramma daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vanuit het bestuur is het campagneteam ontstaan dat vooroploopt in contacten met (potentiële) leden en voorafgaand aan verkiezingen de benodigde promotie verzorgt.

Het bestuur is de spreekbuis van- en naar- de leden en om dat zo goed mogelijk te doen wordt er onder andere contact gehouden middels het organiseren van halfjaarlijkse ledenvergaderingen.

Sinds de samenvoeging van de afdelingen Groningen, Haren en Ten Boer bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Johannes Weening, voorzitter
  • Daniëlle van Essen, secretaris
  • Gerjan Heidema, penningmeester
  • Allard Swart, Politiek secretaris
  • Jos Admiraal, algemeen bestuurslid