Fractie

Raadsleden

Inge Jongman (fractievoorzitter)

Inge Jongman (’69) is geboren in Friesland, maar vanaf haar 7e getogen in Groningen. Ze
houdt sindsdien van de stad. De drive om vanuit haar Christelijke roots iets voor de stad te betekenen heeft ertoe geleid dat ze in 1997 actief is geworden bij de ChristenUnie Groningen. Inge is sinds 2002 lid van de gemeenteraad namens de ChristenUnie, en vanaf 2009 doet ze dat als fractievoorzitter. Ze kijkt graag waar beleid of uitvoering anders of beter kan. Daarbij maakt ze geen onderscheid tussen stoeptegels of beleidsnota’s, het grote en het kleine verdient dezelfde aandacht. Ze houdt ervan om in gesprek te gaan met inwoners, en te ervaren wat er leeft in de stad. In de raad houdt ze zich bezig met Ruimte en Wonen, Beheer en Verkeer, Onderwijs en Sport. Verder is ze voorzitter van het Audit Committee, voorzitter van de begeleidingscommissie Stationsgebied en voorzitter van de werkgeverscommissie. Inge is getrouwd met Rolf en heeft 3 kinderen, daarnaast is ze lid van de vrijgemaakte kerk van Groningen-Zuid. Naast het raadswerk is ze actief als coördinator bij Stichting Present Noord-Groningen.

Edward Koopmans  

Edward Koopmans (Leeuwarden, 1972) is sinds 2014 raadslid. Daarvoor was hij enkele jaren actief in de denktank en lid van de steunfractie. Edward heeft Financiën & Veiligheid, Werk & Inkomen en Cultuur & Welzijn in zijn portefeuille. Daarnaast maakt hij als raadslid deel uit van de Rekenkamercommissie en van de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk. Edward is getrouwd met Petra en in het dagelijks leven werkzaam als IT-consultant voor een detacheringsbedrijf in Tynaarlo.


Fractiemedewerkers 

Marloes Morriën

Marloes Morriën (Groningen, 1985) woont met haar man en twee kleine kinderen in Hoogkerk en is lid van de Vrije Baptisten Groningen. Ze werkt bij het UMCG als programmabeheerser. Tijdens haar studie Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft ze zich als lid van Navigators Studentenvereniging Groningen beziggehouden met de positie van de studenten in de stad, en daarnaast ook vrijwilligerswerk gedaan in en voor Moldavië en Bosnië-Herzegovina. Marloes wil graag haar kwaliteiten inzetten op een nuttige manier, en als fractiemedewerker van de Christenunie hoopt zij daarin een bijdrage te kunnen leveren. 


Jochem Duinhof

Jochem Duinhof (Wierden, 1996) doet op dit moment een dubbele master Sociologie en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds oktober 2016 actief binnen de fractie. Van oktober 2016 tot juni 2017 was hij steunfractielid voor de commissie Werk & Inkomen. Sinds 1 juni 2017 heeft hij Martin Verhoef opgevolgd als fractiemedewerker. Naast werken voor de ChristenUnie en studeren is Jochem lid van Navigators Studentenvereniging Groningen (N.S.G.). 


Steunfractie

Gerben Brandsema 

Gerben Brandsema (Valthermond, 1986) woont met zijn vrouw in de Korrewegwijk en samen bezoeken ze de Vrije Baptistengemeente in Groningen. In het dagelijks leven werkt hij als adviseur Integraal Capaciteitsmanagement in het Martini ziekenhuis. Voordien heeft hij Werktuigbouwkunde gestudeerd in Zwolle en in 2013 heeft hij zijn master Technology and Operations Management behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studententijd ging hij werken in het UMCG. Daarnaast wilde hij zich graag inzetten voor de stad waar hij met veel plezier woont en zag de politiek als interessant en leerzaam middel daarvoor. Sinds september 2013 is hij steunfractielid bij de ChristenUnie. Eerst las hij mee met de commissie Ruimte & Wonen, maar sinds januari 2016 is hij commissiewoordvoerder voor de commissie Onderwijs & Welzijn. In de meer dan vier jaar dat hij nu politiek actief is is zijn interesse alleen maar toegenomen voor de lokale politiek in het algemeen en de christelijk sociale politiek in het bijzonder.


Chris Arnold 

Chris Arnold (Utrecht, ’88) draagt binnen het UMCG als Business Intelligence-developer bij aan de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Met veel plezier woont hij in de Oosterpoortwijk, van waaruit hij kerkt bij de vrijgemaakte kerk van Groningen-Zuid/Helpman. Al tijdens zijn studententijd kwam hij dankzij zijn nieuwsgierigheid naar politiek in contact met de raadsfractie van de ChristenUnie in Groningen. Van het voorjaar van 2015 tot de zomer van 2017 las hij mee voor de raadscommissie Beheer & Verkeer. Sindsdien staat hij de fractie bij op het dossier Werk & Inkomen.


Tessa Moorlag

Tessa Moorlag (Mussel, ‘92) werkt in Zuidhorn op GBS De Brug als leerkracht basisonderwijs. Ze geeft hier met veel plezier les aan kleuters. Tessa woont in de Oosterparkwijk en is lid van de Oosterkerk. Sinds haar studententijd woont Tessa in de stad en is ze naast de provincie ook van de stad Groningen gaan houden. Ze vindt het dan ook leuk dat ze zich op deze manier kan inzetten voor de stad. Tessa is Praeses geweest van Navigators Studentenvereniging in Groningen. Tijdens dit jaar kwam ze tot de conclusie dat ze het leuk vindt om betrokken te zijn bij de politiek. Sinds 2016 leest Tessa mee met de commissie Financiën & Veiligheid. 


Edger Heemstra 

Edger Heemstra (Groningen, 1976) is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is, als geboren en getogen Groninger, altijd in de stad blijven wonen en is lid van de Refajahkerk.  Hij werkt in het dagelijks leven als compliance officer bij een verzekeringsmaatschappij in Hoogeveen. Na jarenlang actief te zijn geweest in het promotie- en campagneteam is Edger alweer een aantal jaren penningmeester van de fractie. Sinds 2017 is hij ook als steunfractielid actief en leest hij met veel interesse mee op de portefeuille Beheer & Verkeer. Als “echte stadjer” wil Edger graag wat terugdoen voor zijn stad en wil hij zijn bijdrage leveren om het ChristenUnie geluid te laten horen.

Tim van der Veen

                                                                                                

Tim van der Veen (Kampen, 1993) werkt in het dagelijks leven bij de gemeente Assen, waar hij Trainee Beleidsadviseur Planologie is en zich bezighoudt met een divers palet aan beleidsvraagstukken omtrent ruimtelijke ordening in een politieke omgeving. Voordien heeft Tim Technische Planologie en Sociale Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die tijd is hij in aanraking gekomen met de ChristenUnie. Sinds mei 2016 levert Tim zijn inbreng voor de commissie Ruimte & Wonen.