Fractie

Raadsleden

 • Peter Rebergen - fractievoorzitter

  Peter woont met zijn vrouw en kinderen in Ten Boer, waar hij ook lid is van de GKV en vvOmlandia. Sinds januari 2019 is Peter raadslid in de gemeente Groningen. Voor de herindeling van de gemeente zat Peter in de gemeenteraad van Ten Boer. Hij is bij uitstek degene die weet wat er in Ten Boer en omgeving leeft en speelt. Peter werkt voor de vier gemeenten in het Westerkwatier als beleidsmedewerker sociaal domein.

  Portefeuilles: Zorg en Welzijn, Sport, Cultuur, Jeugd, Participatie, Dorpen, Duurzaamheid, Energie, Versterking en Herstel, Armoedebeleid, Vluchtelingen

  peter.rebergen@raadgroningen.nl

  TwitterFacebook
 • Laurent Dwarshuis - raadslid

  Laurent is een geboren Groninger. Hij is opgegroeid in Roden en volgde zijn middelbare school en studie in Groningen. Sinds 2019 woont Laurent in de Stad. Tijdens zijn studie Geschiedenis is hij politiek actief geworden voor de ChristenUnie in Noordenveld en die liefde voor politiek heeft hem nooit meer losgelaten. Zijn werkende leven bracht hij door bij verschillende overheidsinstanties, op dit moment is hij bestuursadviseur bij de gemeente Assen. Laurent is actief lid in de NGK Groningen-Oost en vrijwilliger bij de christelijke sportorganisatie Athletes in Action. Naast zijn grote liefde voor de volleybalsport, doet Laurent 1-2 keer per week aan hardlopen.

  Portefeuilles: Algemene zaken, Onderwijs, Financiën, Veiligheid, Economie, Evenementenbeleid, Verkeer, Wonen en ruimtelijke ordening. 

  laurent.dwarshuis@raadgroningen.nl

  Twitter

Woordvoerders

 • Rosalie van der Heide - woordvoerder

  Rosalie is sinds 2015 woonachtig in Groningen en woont met veel plezier in de stad. Zij werkt als jurist bij de gemeente Enschede. Ze is lid geweest bij de GSV waar ze ook een jaar in het bestuur heeft gezeten. Rosalie vindt het belangrijk dat er in de Gemeente Groningen oog voor elkaar is en wil zich daarvoor inzetten. Als woordvoerder houdt Rosalie zich vooral bezig met Armoedebeleid, Algemene zaken, en Participatie.

 • Alexandra Matz - woordvoerder

  Alexandra heeft sinds 2012 haar thuis gevonden in het bruisende Groningen. Samen met haar man en kat woont ze in de buurt van het Noorderplantsoen. Als woordvoerder zet zij zich in voor een gemeente waarin oog is voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Alexandra vindt het belangrijk dat de gemeente initiatieven ondersteunt die ontmoeting en verbondenheid tussen inwoners stimuleren. Geen mens leeft voor zichzelf, en samen dragen wij zorg voor een bloeiende gemeente, waar het goed wonen is.

  Portefeuilles: integratie, emancipatie, cultuur, en dierenwelzijn.

Meelezers

 • Arjan Cappon

  Arjan is een nuchtere Zeeuw die al jaren in Ten Boer woont. Hij is getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen. Arjan geeft leiding aan de vestiging van een ingenieurs- en adviesbureau in Groningen. Naast zijn gezin en werk is Arjan actief lid van de plaatselijke volleybalvereniging en voelt hij zich erg betrokken met de samenleving.

 • Froukje Johanna Basoski-Bijlsma

  Froukje Johanna is opgegroeid op het Friese platteland en woont inmiddels al meer dan 20 met veel plezier in de stad Groningen. Zij heeft drie kleine kinderen en werkt in het UMCG.  De keerzijde van de stad kent ze, met name door haar werk als wijkverpleegkundige. Zij heeft
  achter de voordeur veel eenzaamheid en leven in armoede gezien. Als steunfractielid hoopt zij onder andere dit thema aandacht te geven.

 • Edger Heemstra 

  Edger Heemstra is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is, als geboren en getogen Groninger, altijd in de stad blijven wonen. In het dagelijks leven is hij werkzaam als compliance officer bij een verzekeringsmaatschappij in Hoogeveen. Na jarenlang actief en betrokken te zijn geweest in het promotie- en campagneteam is Edger sinds 2017 actief in de steunfractie, in de afgelopen raadsperiode als commissiewoordvoerder op de portefeuilles Financiën en Veiligheid en nu als meelezer. Als “echte stadjer” wil Edger graag wat terugdoen voor zijn stad en wil hij zijn bijdrage leveren om het ChristenUnie geluid te laten horen.

 • Norbert van de Kamp

  Norbert is geboren in Groningen, opgegroeid in Apeldoorn en voor zijn studie in 2010 weer terug naar Groningen gegaan. Sindsdien woont hij in de Stad. Na zijn studie bestuurskunde werkt hij nu als zelfstandige voor overheden, op dit moment als programmasecretaris voor de Regio Deal Oost-Groningen. Norbert is 30 jaar, getrouwd met Evite en heeft een zoon Louk van 6 maanden. Hij zet zich graag in voor een mooie sociale gemeente waar iedereen de mogelijkheden heeft zichzelf te ontwikkelen.

 • Peter Kerstholt

  Peter is geboren en getogen in de Martinistad. Na zijn studie Rechten is hij in diverse functies werkzaam geweest in de fiscaal-administratieve dienstverlening. Tegenwoordig woont hij in Haren. In het dagelijks leven is hij belastingconsulent en ondernemer. In zijn vrije tijd maakt hij geregeld een tochtje in de natuur en speelt hij gitaar. Verder rekent hij zich tot de wekelijkse sporters. Samen leven, samen recht doen is voor hem ook bijdragen aan een leefomgeving waarin ieder zich kan ontplooien in vrijheid en vrede. 

Fractiemedewerkers

 • Jorik Groenendijk - fractiemedewerker

  Jorik woont sinds 2019 in Groningen en studeert momenteel nog aan de Rijksuniversiteit. Na het afronden van de bachelor Geschiedenis, is hij nu bezig met de master International Relations. Gedurende zijn studententijd is hij lid geweest van Navigators Studentenvereniging Groningen en heeft hij de stad leren kennen als een plek waar iedereen welkom is. Jorik voelt zich thuis in de Groningen en wil zich er graag voor inzetten. Hij vindt het namelijk belangrijk om zijn steentje bij te dragen aan een eerlijke en rechtvaardige maatschappij waarin men oog heeft voor elkaar!

  christenuniegroningen@gmail.com