Oog voor elkaar

Aan het begin van de 19e eeuw werd de gemeente ingesteld met de menselijke maat en kleinschaligheid voor ogen. Er worden lokale keuzes gemaakt, die inwoners direct raken. Het hoogste orgaan in de gemeente is de gemeenteraad. Een raad vóór en door inwoners. Dat is een groot goed. 

We willen dat de nabijheid van het bestuur merkbaar is voor iedereen in onze gemeente; in alle grote en kleine dorpskernen en in alle wijken. Niet alleen zien familieleden en buren naar elkaar om; ook als gemeente willen we oog hebben voor al onze inwoners vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt. Ieder mens is door God en naar Zijn evenbeeld gemaakt en door Hem geliefd. Dat is voor ons een cruciaal uitgangspunt en vormt de basis voor onze inzet voor iedereen in onze gemeente. We doen, ook in deze raadsperiode, ons uiterste best oog te hebben voor alle inwoners van de gemeente en voor hen aan de slag te gaan. Samen, met elkaar, en met de onmisbare zegen van God, zien we de toekomst voor onze gemeente met vertrouwen tegemoet.

Lees hier ons verkiezingsprogramma