Oog voor elkaar

Er zijn veel maatschappelijke problemen waar we aan willen werken. Daarom hebben we breed uitgevraagd wat er leeft en speelt in de samenleving. Van bakkers tot onderwijzers, van sporters tot werkers in de zorg. Er zijn zorgen over de zorg. Ook op het gebied van het klimaat moeten we stappen zetten, evenals voor een groenere en leefbare omgeving. En er zijn te veel mensen die niet aan een geschikt huis kunnen komen. De woningmarkt zit op slot en daar moet verandering in komen. Er leven te veel mensen in armoede met alle gevolgen van dien. Niet elk kind kan meekomen of krijgt dezelfde kansen.

Vanuit ons gedachtengoed - wij noemen dat ChristenUnie-blauw - willen wij de komende periode verder bouwen aan de bloei van onze gemeente. Wij zijn als Groningen een prachtige gemeente. De weidsheid bij Lellens, de zeearenden in Noordlaren, het kerkje in Dorkwerd, het unieke groen van de Koningslaagte, het Paterswoldsemeer, de Martinikerk en -toren en de binnenstad maken ons uniek.

We willen dat de nabijheid van het bestuur merkbaar is voor iedereen in onze gemeente; in alle grote en kleine dorpskernen en in alle wijken. Niet alleen zien familieleden en buren naar elkaar om; ook als gemeente willen we oog hebben voor al onze inwoners vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt. Ieder mens is door God en naar Zijn evenbeeld gemaakt en door Hem geliefd. Dat is voor ons een cruciaal uitgangspunt en vormt de basis voor onze inzet voor iedereen in onze gemeente. We willen ons uiterste best oog te hebben voor alle inwoners van de gemeente en voor hen aan de slag te gaan. Samen, met elkaar, en met de onmisbare zegen van God, zien we de toekomst voor onze gemeente met vertrouwen tegemoet.

Wij laten ons leiden door Psalm 119:105: “Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.” Dat betekent naast een biddend zegen vragen, ook elke dag werken aan een mooier Groningen voor onze inwoners.

Lees hier ons verkiezingsprogramma