Nieuws

Raadslid Jongman over stopzetten aardwarmteproject: 'We hebben onze ogen niet gesloten voor de risico's'

klein-33woensdag 18 juli 2018 16:01 Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar werd het aardwarmteproject 'Warmtestad' besproken. Het project is stopgezet nadat Staatstoezicht op de Mijnen met een kritisch rapport over de risico's van de boringen kwam. Ook stelde het rapport dat Warmtestad te weinig expertise in huis had om het project goed uit te kunnen voeren. Vandaag besprak de gemeenteraad het onderzoeksrapport. Hierin wordt de totstandkoming van het stopzetten van het project onderzocht, en worden aanbevelingen gedaan om fouten in de toekomst te voorkomen. lees verder

Bijdrage ChristenUnie tijdens bespreking gemeenterekening 2018

klein-18donderdag 12 juli 2018 19:15 Afgelopen woensdag vond de raadsvergadering over de gemeenterekening 2017 plaats. Tijdens deze raad wordt de balans over het afgelopen jaar opgemaakt. De cijfers, verwachtingen en uitkomsten worden naast elkaar gelegd, zodat de raad een oordeel kan vellen over wat goed ging, en wat beter kan. Hier lichten we de bijdrage van de ChristenUnie toe. lees verder

ChristenUnie stemt tegen collegeplan Oosterhamriktracé

FOTO OHT SITEdonderdag 28 juni 2018 De ChristenUnie heeft tijdens de gemeenteraad van 27 juni tegen het collegeplan voor het Oosterhamriktracé gestemd. Ondanks felle kritiek van inwoners kreeg het collegeplan een meerderheid in de raad. Hierdoor ziet de ChristenUnie een voorstel aangenomen dat grote gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid in de wijk, en met name de Vinkenstraat. lees verder