Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering 5 oktober

Groningen TenBoer en Harenmaandag 18 september 2017 22:28 Het bestuur van ChristenUnie Stad Groningen / Hoogkerk nodigt u, samen met de afdelingen Ten Boer en Haren bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering die wij willen houden op D.V. donderdag 5 oktober 2017.
De vergadering zal in het teken van de komende gemeentelijke herindeling staan en er zal een start gemaakt worden met het verkiezingsprogramma door u om ideeën te vragen. We willen dus graag dat u uw wensen deelt voor het verkiezingsprogramma. lees verder

Ministerraad stemt in met herindelingsvoorstel Groningen - Haren - Ten Boer, voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de Raad van State

groninger gemeentesvrijdag 07 juli 2017 14:32 Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het herindelingsvoorstel Groningen – Haren – Ten Boer ter advisering voor te leggen aan de Raad van State. lees verder

5 oktober gezamenlijke ledenvergadering CU Groningen, Ten Boer en Haren

denkmeedonderdag 15 juni 2017 Zet alvast in uw agenda: we willen komende 5 oktober D.V. een ledenvergadering voor u organiseren.
Het doel van de vergadering zal tweeledig zijn:
- We willen u informeren over de voortgang en plannen rondom de gemeentelijke herindeling
- We zullen u om uw inbreng vragen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. lees verder