Gemeenteraad Groningen kijkt vooruit: dit vindt de ChristenUnie belangrijk

Groningen.jpg
Oog voor elkaar logo blauw.jpg
Door ChristenUnie Groningen op 22 mei 2019 om 15:05

Gemeenteraad Groningen kijkt vooruit: dit vindt de ChristenUnie belangrijk

De ChristenUnie Groningen wil nog meer werk maken van een gemeente waarin mensen oog hebben voor elkaar. Tijdens de gemeenteraad vandaag werd er gezamenlijk vooruit gekeken naar komend jaar. Hier lees je de belangrijkste punten waar de ChristenUnie zich in de gemeente Groningen hard voor gaat maken.

Sluiting tippelzone

De ChristenUnie is blij dat het college van burgermeester en wethouders de tippelzone heeft gesloten. Dit weerhoudt ons echter niet van de morele plicht om te blijven omzien naar deze uiterst kwetsbare vrouwen. Inzet op tegengaan van mensenhandel en illegale prostitutie blijft daarbij hard nodig.


Elk kind in een veilig thuis

Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is een stabiele thuissituatie belangrijk. De ChristenUnie wil het college dan ook graag meegeven aandacht te hebben voor de thuissituatie van een kind. Hierbij kan gedacht worden aan laagdrempelig opvoedadvies waarbij ook aandacht is voor de relatie van de ouders.


Strijd tegen eenzaamheid

Wij zien kansen voor initiatieven zoals de Knarrenhof, een mooie manier van ouderen- en meer-generatiehuisvesting die eenzaamheid vermindert en sociale samenhang vergroot, en perfect past in de hofjescultuur waar Groningen om bekend staat. Ondanks de mooie woorden van het college in de begroting krijgen wij signalen dat het niet altijd makkelijk is voor initiatiefnemers om een geschikte locatie te vinden. We zijn blij dat wethouder Van der Schaaf in de commissie heeft aangegeven hier extra aandacht aan te geven in de nieuwe woonvisie, en we hopen dan ook dat dit zal leiden tot het eenvoudiger realiseren van dit soort wooninitiatieven.

 

Herwaardering van praktisch onderwijs

De economie van Groningen heeft een sterk dienstverlenend karakter, terwijl er ook behoefte is aan werkgelegenheid voor praktisch geschoolde mensen op MBO niveau, wat meer te vinden is in bijvoorbeeld de maakindustrie. We vinden dan ook dat we als gemeente goed moeten kijken naar ons vestigingsklimaat voor dit soort type bedrijven. Tijdens het begrotingsdebat van 2017 waren wij nog de enige die een pleidooi hielden voor herwaardering van het MBO, maar we zien gelukkig dat steeds meer partijen inzien dat MBO en vakmanschap weer de waardering moet krijgen die het verdient.

 

Maak werk van maatschappelijke diensttijd


Als ChristenUnie vinden we het van belang dat we jongeren stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Vanaf september start de maatschappelijke diensttijd. Een mooie manier voor jongeren om zich in te zetten voor de samenleving, zichzelf te ontwikkelen en talenten te ontdekken. We hebben het college van burgemeester en wethouders via een motie gevraagd om de maatschappelijke diensttijd meer aandacht te geven bij jongeren en organisaties.

Deel dit bericht