Gerben: ‘Met huishoudelijke hulp op maat krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft'

Senioren, hulp aan oudere man.jpg
TOP5CU-8147.jpg
Door Gerben Brandsema op 26 juni 2019 om 22:00

Gerben: ‘Met huishoudelijke hulp op maat krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft'

Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad de nieuwe aanpak van de huishoudelijke hulp. De huishoudelijke hulp verandert van een algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de gemeente persoonlijk met elke cliënt in gesprek gaat om te kijken welke hulpvraag er is. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek. 

De keuze voor maatwerk in de huishoudelijke hulp is onderdeel van het coalitieakkoord. Gezien de financiële tekorten in het sociaal domein wordt het voor de gemeente steeds belangrijker om kritisch te kijken welke mensen welke zorg en ondersteuning nodig hebben. Bij een algemene voorziening, zoals het nu is, vindt er alleen een lichte toets plaats, waarbij het WIJ team slechts een paar vragen mag stellen die onvoldoende zicht geven op de echte ondersteuningsbehoefte. Bij een maatwerkvoorziening wordt een maatwerkonderzoek gedaan waarbij beter in kaart gebracht kan worden wat de ondersteuningsbehoefte is, of de huishoudelijke hulp daar het juiste antwoord op is en wat iemand mogelijk in zijn of haar eigen sociale netwerk kan oplossen.

Daarnaast speelt mee dat vanaf volgend jaar iedereen voor €17,50 per maand (het zogenaamde abonnementstarief) gebruik kan maken van de huishoudelijke hulp van de gemeente. Om te voorkomen dat iemand met een goed inkomen en die zijn of haar ondersteuning nu zelf geregeld heeft bij de gemeente aanklopt om op een goedkopere manier ondersteuning te krijgen in het huishouden, kiezen we ervoor om naar maatwerk over te gaan. Alleen op die manier kan getoetst worden of iemand de ondersteuning ook echt nodig heeft, wat de aanzuigende werking van het abonnementstarief moet dempen.

Ik vind het belangrijk dat inwoners zich tijdens de keukentafelgesprekken  gehoord voelen en zich vrij voelen om aan te geven welke behoefte aan ondersteuning ze hebben. De gesprekken kunnen voor sommige mensen namelijk als spannend ervaren worden. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan hierin uitkomst bieden. De gemeente zal in haar brief aan de cliënten ook expliciet aangeven dat hier gebruik van gemaakt kan worden.

Tegelijk met de verandering van een algemene naar een maatwerkvoorziening verwacht het college €850.000 te besparen. Deze verwachte besparing is zeker geen doel op zich, en daarmee ook geen botte bezuiniging, zoals sommige partijen in de raad blijven beweren. Tijdens de gesprekken kan blijken dat iemand minder uren nodig heeft dan tot nu toe, maar het kan ook zijn dat blijkt dat de huidige uren onvoldoende zijn, en dan krijgt iemand meer uren aan ondersteuning. Door aan tafel te zitten bij mensen en naar hun persoonlijke situatie te kijken zetten we de mens centraal. Het blijft voor de ChristenUnie van belang dat iedereen de ondersteuning kan krijgen die nodig is.


Deel dit bericht

Labels: