Raadslid Peter Rebergen vraagt college van burgemeester en wethouders regie te nemen bij inburgeringstrajecten

Asielzoekercentrum magnetrons.jpg
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 5 juli 2019 om 12:21

Raadslid Peter Rebergen vraagt college van burgemeester en wethouders regie te nemen bij inburgeringstrajecten

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie Groningen heeft het college via schriftelijke vragen gevraagd of ze mogelijkheden zien de regie te voeren bij inburgeringstrajecten. 

Het huidige inburgeringsstelsel heeft te maken met een aantal knelpunten. Zo mist de samenhang tussen inburgering en actieve deelname van statushouders in zowel de samenleving als op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen gemeenten nu onvoldoende begeleiding bieden, omdat inburgeringsplichten vaak uit beeld zijn bij de gemeenten. Dit zorgt ervoor dat de inburgering van statushouders minder goed van de grond komt.

De Tweede kamer heeft besloten de regie op inburgering weer bij de gemeenten te leggen, zodat er meer ondersteuning en controle plaatsvindt. De mogelijkheid bestaat echter dat deze wijziging van de Wet Inburgering wordt uitgesteld, waardoor de gemeenten voorlopig buitenspel staan. 

ChristenUnie raadslid Peter Rebergen wil daarom weten of het college nu al meer regie kan voeren op de inburgering van statushouders: “In gesprekken met betrokkenen ontvangen we steeds meer signalen van knelpunten in de inburgering van statushouders. Wij vragen het college daarom of zij de bovengenoemde knelpunten in het inburgeringsstelsel herkennen, en of het college mogelijkheden ziet om meer regie te voeren op de inburgeringstrajecten. Als ChristenUnie geloven we erg in de combinatie inburgering en participatie. We hopen daarom dat het college mogelijkheden ziet om hier actief werk van te maken, ook als landelijke wetgeving even op zich laat wachten.”

Deel dit bericht

Labels: