Zondagsrust

- Spreuken 307-9 (1).jpg
FotoSten.jpeg
Door Sten Wennink op 25 mei 2023 om 15:13

Zondagsrust

In de afgelopen periode hebben we in de gemeenteraad discussie gevoerd over de zondagsopening. Aanleiding daarvoor was de handhaving bij ‘Broodje van Eigen Deeg’ in Groningen. Deze broodjeszaak is zeven jaar lang op zondagochtend open geweest, maar had daar geen vergunning voor. 

De zaak moet zich houden aan de openingstijden van de winkels, en die zijn op zondagochtend gesloten. In het coalitieakkoord hebben we ook afgesproken dat zo te houden. De discussie ging er nu over om een uitzondering te maken voor de categorie "bakkers", zodat zij wel op zondagochtend open kunnen. Uiteindelijk was de meerderheid van de gemeenteraad daar niet voor, vanwege uiteenlopende redenen. Zoals het beschermen van kleine ondernemers en bezwaren tegen de milieuimpact van de consumptiemaatschappij. Als ChristenUnie hebben we ons, voor en achter de schermen, ingezet om de sluiting van winkels op zondagochtend te handhaven.

Wij hechten grote waarde aan de zondagsrust. Dat vloeit allereerst voort uit onze christelijke overtuiging. Het is goed om één dag van de week apart te zetten om God te eren en om in vrijheid te genieten van wat Hij geeft. Wij zijn ons er ook van bewust dat we leven in een overwegend seculiere maatschappij, waarin veel mensen de zondag anders invullen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat je niet gelovig hoeft te zijn om aan de zondagsrust vast te houden. Juist in deze tijd van 24/7-economie, is de zondag een wekelijkse herinnering dat er meer in het leven is dan prestatie en productiviteit. Deze dag behouden als collectieve rustdag is een krachtige manier om ruimte te geven voor geestelijk, fysiek, en sociaal welzijn. Eén van de weinige manieren waarop een lokale overheid hierin iets kan betekenen, is via de winkeltijdenwet. Wij zijn dus blij met de uitkomst van deze discussie. 

Een andere discussie is die over de horeca. Waar we nu nog verschil maken tussen 'nachthoreca', 'horeca' en 'daghoreca', merken we dat dit in de praktijk onduidelijkheid geeft. Het levert ook een groot grijs gebied waarin onuitlegbare verschillen zijn tussen zaken of zelfs vestigingen. We gaan daarom de regels daarvoor aanpassen. Het voorstel is dat een zaak straks ofwel horeca is, met alle bijbehorende rechten en plichten, ofwel niet. Horeca mag dan, net als nu het geval is, op zondagochtend open, wat geen horeca is, niet. In de komende tijd zullen we hier als gemeenteraad verder over doorspreken.

Labels: , ,