Verkiezingsblog #9: De inwoners voorop!

TOP5CU-8134.jpgmaandag 05 november 2018

Tot aan de verkiezingen op 21 november publiceren we elke maandag een verkiezingsblog. Vandaag is het de beurt aan Peter Rebergen, onze nummer 5 op de kandidatenlijst. Peter komt zelf uit Ten Boer, en kent als geen ander de problematiek rondom aardbevingsschade. Lees hier Peter zijn visie op de problematiek die veel mensen geraakt heeft de afgelopen jaren.

De inwoners voorop!

Op een avond in Ten Post kort geleden over de dorpsvernieuwing en versterking kwamen afwisselend verschillende gevoelens in mij op. In de eerste plaats bewondering voor de inwoners van Ten Post, dat zij het initiatief hebben genomen voor hun eigen dorp en met elkaar hebben nagedacht over de toekomst van het dorp. Maar in de tweede plaats ook ergernis. Ergernis over het moeizame proces dat veel te lang duurt, het niet nakomen van afspraken en de minimale invloed die we daarop kunnen uitoefenen. En dat maakt soms ook wanhopig, ook dát heb ik gezien op de bijeenkomst in Ten Post.

In de afgelopen raadsperiode zijn de gevolgen van de gaswinning vanzelfsprekend veelvuldig aan de orde geweest. Het was mooi dat we als raad van de gemeente Ten Boer van te voren hebben uitgesproken hiervan geen politiek item te maken, en hierin vooral samen op te trekken. Op deze manier hebben we verschillende keren als raad een punt kunnen maken, zoals het verzoek om onafhankelijk instituut in te stellen en de ontwikkelingen rondom een nieuw schadeprotocol.

Ik ga me er namens de ChristenUnie sterk voor maken om in de nieuwe gemeente Groningen op dezelfde manier met dit dossier om te gaan. De inwoners die de gevolgen van de gaswinning ervaren staan voorop en zij moeten steun en strijd ervaren vanuit de politiek. Door samen op te trekken kan veel beter een vuist gemaakt worden, en dat niet alleen binnen de gemeente, maar ook samen met de andere aardbevingsgemeenten. Zowel in de schadeafhandeling als in de versterking.

In de versterking is het belangrijk dat de regie bij de inwoners en gemeente komen te liggen. Daarom ook de bewondering voor de inwoners van Ten Post die die handschoen hebben opgepakt. Dat waarderen we erg. Dat is ook de reden waarom we met kamerlid Stieneke van der Graaf bij het dorpsplatform zijn langs geweest om dat te laten zien en naar hun ideeën en zorgen te luisteren. Maar daarin moeten ze wat mij betreft dan ook verder in ondersteund worden, bijvoorbeeld in de verdere uitwerking van de plannen. Vanuit de gemeente kunnen experts hen op bepaalde punten adviseren en kan het proces voor de uitwerking gefaciliteerd worden. Een belangrijk punt voor ons.

Daarnaast moet er duidelijkheid komen, zodat we weten waar we aan toe zijn. Communicatie in dit dossier moet zorgvuldig gebeuren en dat heb ik tot nog toe niet steeds gezien. Hierover werd ook op de avond in Ten Post uitgebreid gesproken. Inwoners moeten voortdurend meegenomen worden in het proces, zeker als er wijzigingen zijn ten opzichte van de planning. Door goede communicatie op individueel- en groepsniveau. Maar vanuit deze avond ben ik daarover ook hoopvol gestemd.

Wat dat betreft vind ik het goed nieuws dat huidig burgemeester De Vries is benoemd tot kwartiermaker voor het Nationaal Programma Groningen. Hij heeft het afgelopen jaar met de raad op dit dossier gestreden voor de inwoners. Hij weet goed wat er speelt in dit dossier en kan dus bezig met de verdere uitwerking van het plan. Dat zal samen met de inwoners moeten gaan gebeuren, om in 2019 ook daadwerkelijk vaart te kunnen maken met de versterkingen. Met oog voor de inwoners die last hebben van de gevolgen van de gaswinning!

« Terug

Reacties op 'Verkiezingsblog #9: De inwoners voorop!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.