Jongman: "We zijn bereid om verantwoordelijkheid te dragen als ChristenUnie-blauw zichtbaar is"

Duidingsdebat1.jpgvrijdag 30 november 2018

Tijdens het duidingsdebat kijken alle partijen terug op de afgelopen verkiezingen van 21 november. In haar woordvoering gaf fractievoorzitter Jongman aan dat de ChristenUnie bereid is om verantwoordelijkheid te nemen, maar wel als de inhoud hier ruimte toe biedt. Het ChristenUnie-blauw moet zichtbaar zijn. Lees hier de gehele woordvoering!

Een week nadat 83.800 inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer het rondje rood hebben gekleurd, staan wij hier. Wij feliciteren alle winnaars van harte en leven mee met de verliezers. Het Groninger Forum was vorige week een mengelmoes van euforie en teleurstelling. Een zorgelijk punt is dat 44,1 % van de inwoners zich heeft uitgesproken en 55,9% niet. De redenen van de niet-stemmers kunnen wij hier vandaag niet analyseren. Ondanks stemkaarten, verkiezingskranten, stemborden, oproepen om vooral te gaan stemmen en flyerteams overal is de boodschap “ga stemmen” niet aangekomen. Dat is jammer, maar wij gaan vandaag uit van de mensen die zich wel uitgesproken hebben. De ChristenUnie wil zich inzetten voor een Groningen waar we oog hebben voor elkaar. Waar iedereen meetelt en gezien wordt.

Eigen uitslag

De ChristenUnie heeft, nadat wij vanaf 1948 met voorloper GPV altijd 2 zetels in deze raad hebben gehad, nu voor het eerst een derde zetel. We hebben vaak tegen een derde “aangehikt”. Wij hebben procentueel nu meer stemmen. Wij zien daarin waardering voor onze campagne met als thema “oog voor elkaar”. Wij zien vertrouwen in het beleid dat wij de afgelopen jaren gevoerd hebben en indirecte steun voor deelname aan de landelijke coalitie. Wij danken alle kiezers voor het getoonde vertrouwen.

Samenstelling kern nieuw college

Met 11 zetels, bijna een kwart van het totaal, is het overduidelijk dat het rood en groen van GL bepalend is voor de toekomst van de gemeente Groningen.
Gezien de winst op links, is het heel logisch dat GroenLinks met de PvdA de kern vormt. Met de stemmen van deze partijen heb je dan 1/3 van het aantal uitgebrachte stemmen oftewel 17 zetels te pakken. En dus ook de richting die de gemeente volgens dat 1/3e deel op moet gaan.

Thema’s komende periode

Elke partij wil de komende periode zoveel mogelijk van het programma realiseren. Wij weten dat het financieel pittige tijden worden. Maar wat de ChristenUnie betreft verdienen de navolgende thema’s veel aandacht in een nieuw te vormen college.

 • Nu we een nieuwe gemeente vormen met grotere afstanden, mag de Grote Markt gevoelsmatig niet ver weg zijn. Daarom zijn dorps- en wijkwethouders nodig en moet er oog zijn voor voorzieningen.
 • Duurzaamheid; wij zijn rentmeesters van deze aarde. Grote woorden die gevolgd moeten worden door grote daden.
 • Gaswinningsdossier met een snelle en ruimhartige afhandeling van schade en een voor de inwoners duidelijke versterkingsopgave.
 • Onderhoud van de gemeente (BORG) en hoe omgaan met afval en grofvuil  is door heel veel inwoners genoemd als belangrijk thema.
 • Onderwijshuisvesting met goede en duurzame gebouwen. Er zitten teveel leerlingen op een onprettige plek of in een niet-duurzaam gebouw.
 • Woningen voor starters, studenten, gezinnen en senioren. In alle debatten is deze wens naar voren gekomen.
 • Handhaving. Als je regels afspreekt, moet er ook gehandhaafd worden.
 • Gezondheid en gezonder ouder worden.
 • Blijven investeren in sportvoorzieningen; ook in combinatie met gezondheid van de inwoners.
 • Oog voor zorg; hoe kunnen we de inwoners die hulp nodig hebben zo goed mogelijk helpen?
 • Oog voor eenzaamheid (zowel ouderen en jongeren) waarbij we als samenleving meer oog hebben voor elkaar.
 • Relatie-ondersteuning van gezinnen.
 • Armoede bestrijden, het voorkomen ervan bij schuldhulpverlening en ervoor zorgen dat meer mensen in deze stad deel uitmaken van de opwaartse spiraal.
 • Bereikbaarheid. Willen we de stad leefbaar houden, dan moeten we goed nadenken over de toekomst van het verkeer in en naar onze stad.

Hoe verder?

Als college, raad en inwoners in vertrouwen samenwerken, samen gáán en staan voor een nieuwe gemeente waar oog is voor elkaar, is wat ons betreft dé boodschap.

Er zijn vele coalitiecombinaties te maken. Wij tellen met drie zetels deze verkiezingen anders mee in de rijtjes dan eerder. Wij willen aangeven zeker bereid te zijn om verantwoordelijkheid te dragen; ook gezien de uitgesproken groei in stemmen. Gezien onze jarenlange politieke stabiliteit zijn wij een betrouwbare partner. Als oppositiepartij zijn wij altijd constructief geweest met een aantal kritische noten als het wat ons betreft niet ten goede kwam aan de inwoners. Voor de ChristenUnie is het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid niet een kwestie van aansluiten, maar een kwestie van inhoud en het kunnen maken van een verschil voor de inwoners. Het ChristenUnie-blauw moet zichtbaar zijn.
 
Het verdere proces van collegevorming

In de geformuleerde opdracht kunnen wij ons vinden. Politiek moet een klimaat zijn van vertrouwen en dat vertrouwen moet er zijn tussen ons als leden van de raad en het nieuw te vormen college. Wij wensen GL wijsheid en succes toe nu er een verantwoordelijke taak op hun schouders rust. Wij wensen iedere partij een goed gesprek bij de informateur toe om daarmee deel uit te mogen maken van de verkenning tot een nieuw dagelijks bestuur van de gemeente Groningen.
 

 

 

 

 

 

« Terug