Gerben over stijging OZB: niet onze wens, wel de realiteit

TOP5CU-8147.jpgdonderdag 14 maart 2019

Dik een maand geleden heeft de coalitie haar plannen voor de nieuwe raadsperiode gepresenteerd. Een van die plannen is een stijging van de OZB voor woningen. Hier lees je waarom Gerben dit plan ondersteunt, ondanks de oorspronkelijke wens om de OZB met maximaal de inflatie te laten stijgen.

Dik een maand geleden heeft de coalitie haar plannen voor de nieuwe raadsperiode gepresenteerd. Ik ben van mening dat we als coalitie hierin een goede balans gevonden hebben tussen ambities enerzijds, en anderzijds de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Naast het temperen van onze ambities, het kritisch kijken naar de gemeentelijke organisatie en het aanspreken van het weerstandsvermogen, hebben we ook gekeken naar de lasten van onze inwoners en daarbij de keuze gemaakt om de OZB-inkomsten te verhogen. Dit was onder andere nodig om de miljoenentekorten in de bijstandsuitkeringen en de jeugdhulp aan te vullen, en tegelijkertijd te kunnen blijven investeren in een aantrekkelijke gemeente. 

Belangrijk is wel dat we het grote plaatje niet uit het oog verliezen. Wat is het effect van de gemeentelijke herindeling en de OZB stijging voor de gemiddelde woonlasten in de nieuwe gemeente Groningen? Het college laat in haar voorstel een breder plaatje van de woonlasten zien door ook de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee te nemen. Als dit meegenomen wordt, dan is te zien dat voor een gemiddelde woning de lasten in de oude gemeente Groningen met €36 per jaar omhooggaan, in Haren stijgen de lasten met €22 per jaar, en in Ten Boer dalen de woonlasten gemiddeld met €102. Kortom, Ten Boer gaat gemiddeld 12% minder betalen, en de stijging in Groningen en Haren zijn met 4,8% en 2,4% beperkt. 

Het is daarom dat ik de OZB-verhoging die voorligt gerechtvaardigd vind. Dit betekent niet dat ik heel blij word van OZB-verhogingen. Het liefst hadden we de OZB maximaal met de inflatie mee laten stijgen, zoals ook in ons verkiezingsprogramma stond. De grote tekorten in de jeugdzorg en bijstandsuitkeringen (BUIG) die we aanvullen, en het feit dat we in een aantrekkelijke gemeente willen blijven investeren  maakt dat we kunnen instemmen met de OZB verhoging die nu voorligt.

« Terug

Reacties op 'Gerben over stijging OZB: niet onze wens, wel de realiteit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.