Gerben Brandsema: Blij met Groningse deelname landelijke pilot opvang vluchtelingen

TOP5CU-8147.jpgdonderdag 28 maart 2019

Nadat de gesprekken over een landelijke bed-bad-brood-regeling in 2016 vastliepen, was de vrees dat gemeenten op zichzelf aangewezen waren rondom de opvang van vluchtelingen. Als ChristenUnie Groningen hebben we ons altijd hard gemaakt voor het humaan behandelen van (uitgeprocedeerde) vluchtelingen, juist hier in Groningen. Gerben is dan ook blij met de Groningse deelname aan de pilot van de landelijke (voorheen) bed-bad-brood-voorziening.

Eindelijk is er witte rook. De proef met vijf landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s), waarvan één in Groningen, gaat per 1 april van start. In een LVV (voorheen bed-bad-brood-voorziening) worden uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen die geen recht hebben op verblijf of rijksopvang. Eind 2016 zijn de gesprekken tussen Rijk en gemeenten om tot een bed-bad-brood akkoord te komen vastgelopen, waarna de Rijksfinanciering gestopt is. De raad van de oude gemeente Groningen heeft toen de keuze gemaakt om de bed-bad-brood-voorziening zelf te financieren. Er is  nu eindelijk overeenstemming bereikt met het Rijk waarbij het Rijk de financiering weer op zich neemt, en dat is goed nieuws.

Als ChristenUnie vinden we het barmhartig en humaan om vreemdelingen sobere huisvesting te bieden als de enige andere optie de straat is. Ook is dit conform de uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten uit juli 2014. Daarnaast is het om veiligheids- en volksgezondheidsredenen niet wenselijk dat vreemdelingen op straat terecht komen. Daarom hebben wij als fractie ook bij onze eigen fractie in de Tweede Kamer herhaaldelijk aangedrongen op een oplossing voor de patstelling tussen gemeenten en het Rijk.

Ik ben dus blij dat we nu eindelijk van start kunnen, maar dat neemt niet weg dat we hier lang op hebben moeten wachten. In september gaf het college nog aan te verwachten dat de proef per 1 januari zou starten, en nu is er helaas weer een kwartaal bijgekomen. Wél is het positief dat het Rijk tegemoet komt aan een deel van de gemaakte kosten in de periode dat Rijksfinanciering uitbleef. Helaas is het niet gelukt alle kosten vergoed te krijgen.

Ik kan me vinden in de doelstellingen van dit landelijke programma. Het is niet alleen het bieden van onderdak, maar vooral d.m.v. begeleiding en een stabiele omgeving het proberen duurzame oplossingen te vinden (zoals in de huidige bed-bad-brood-voorziening ook al gebeurt), waarbij onderling  intensief wordt samengewerkt. Een duurzame oplossing kan zijn de terugkeer naar het land van herkomst of het alsnog kunnen krijgen van een verblijfsstatus. De combinatie van een humane omgang met vreemdelingen, en het zoeken naar duurzame oplossingen maakt dat ik blij ben dat wij als gemeente Groningen deelnemen aan de landelijke aanpak van de (voorheen) bed-bad-brood-voorziening.

« Terug

Reacties op 'Gerben Brandsema: Blij met Groningse deelname landelijke pilot opvang vluchtelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.