Begroting: ondanks bezuinigingen werken aan een gemeente met oog voor elkaar

Acceptgiro, internetbankieren.jpg
Oog voor elkaar logo blauw.jpg
Door ChristenUnie Groningen op 13 november 2019 om 19:45

Begroting: ondanks bezuinigingen werken aan een gemeente met oog voor elkaar

Tijdens de gemeenteraad van vandaag is de begroting voor het jaar 2020 besproken. De ChristenUnie ziet dat er flink bezuinigd moet worden om tot een sluitende begroting te komen, zo'n 30 miljoen euro in totaal. Toch zien we ook dat er wordt gewerkt aan een gemeente waarin we oog voor elkaar hebben. Hieronder vatten we puntsgewijs samen wat we hebben ingebracht in het begrotingsdebat. 

  • We zijn blij dat met deze begroting de meest kwetsbare inwoners worden ontzien: de tekorten in het sociaal domein vullen we aan. Dit betekent helaas wel dat er bezuinigd moet worden op andere ambities.

  • Het verhogen van de OZB hadden we liever niet gedaan, maar we kunnen het steunen vanwege de financiële situatie waarin de gemeente zich nu bevindt. Door het in samenhang te zien met de afvalstof- en rioolheffing, is het voor ons een acceptabele verhoging.

  • De bezuinigingen op sport vinden we niet fijn, maar passen in een begroting waarin naar elk onderwerp kritisch is gekeken. We hebben de veldtrainingskorting met een jaar uitgesteld om de bezuiniging wat zachter te laten landen. Onder de streep gaat er gelukkig nog steeds meer geld naar sport dan de vorige raadsperiode.

  • We zijn blij dat de steun voor mantelzorgers onverminderd overeind blijft.

  • We zijn blij dat de aanpak van prostitutie en mensenhandel onverminderd doorgaat.

  • Groningen is een aantrekkelijke stad met de krapste woningmarkt van Nederland. Het is daarom van belang dat er doorontwikkeld kan worden. We zijn daarom bij dat de ontwikkeling van Meerstad, Stadshavens en het Suikerfabriek terrein, en de sociale en fysieke wijkvernieuwing in De Weijert, Beijum, Selwerd, Indische Buurt en De Hoogte doorgaan.

  • Het college stelt voor om een ton te bezuinigen op dorps- en buurtaccommodaties. Samen met de PvdA hebben we gevraagd een fonds op te richten ter ondersteuning van dorps- en buurthuizen wanneer zich komend jaar financiële knelpunten voordoen.

  • We stellen voor om de agrarische sector te verbinden met Groningse jongeren door middel van de maatschappelijke diensttijd die in februari 2020 van start gaat. We hebben daarom een motie ingediend. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.