Oog voor kwetsbare jongeren

Hout bewerken
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 11 maart 2020 om 11:30

Oog voor kwetsbare jongeren

Een tijd geleden sprak ik de ouders van een jongere, die ik hier verder Daan zal noemen, die zich zorgen maakten over zijn toekomst. Daan kan namelijk niet zo goed leren. Terwijl op de basisschool in het algemeen de nadruk ligt op presteren en zo’n hoog mogelijk studieadvies, heeft Daan moeite om mee te komen en plezier in school te houden. School is, zeg maar, niet echt zijn ding.

Daan is veel liever buiten bezig met hutten bouwen en op zijn BMX door het bos crossen. Hij heeft het advies gekregen na de basisschool naar het praktijkonderwijs te gaan. Zijn ouders maken zich zorgen over zijn toekomst, zal er voor hem na school wel een passende werkplek zijn?

Gelukkig kon ik de ouders vertellen dat we in Groningen[1] een sluitende aanpak hebben om deze jongeren vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te helpen om op een goede werkplek terecht te komen. Als ChristenUnie zijn we erg blij met deze aanpak. Immers, we schreven in ons verkiezingsprogramma al dat elk kind het recht heeft om zijn of haar talenten te ontwikkelen: of je nu goed bent in taal en rekenen of juist met je handen, en of je nu veel of weinig beperkingen hebt. Ook daarin hebben we oog voor elkaar. Ieder mens telt. Hoewel deze aanpak dus al bestond, sluit het wat dat betreft wel goed aan bij onze uitgangspunten.

Afgelopen vrijdag heb ik ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins mogen vertellen over deze aanpak voor kwetsbare jongeren in Groningen. Ik had contact met hem gezocht, omdat ik de gesprekken in de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet volgde. In die gesprekken werd door verschillende Tweede Kamerleden aangegeven dat de Participatiewet ervoor zorgt dat jongeren in een kwetsbare positie niet meer worden begeleid naar werk. Daarop heb ik Eppo uitgenodigd naar Groningen te komen om hem te kunnen vertellen over de aanpak in Groningen.

Samen met onze wethouder Inge Jongman en een ambtenaar vanuit de gemeente heb ik de Groningse aanpak mogen toelichten. Kort gezegd komt het er op neer dat gemeenten en scholen in Groningen samenwerken om jongeren vanaf hun 14e tot hun 27e te begeleiden en te ondersteunen in hun weg naar de arbeidsmarkt. Met als doel dat zij na hun schoolperiode een passende werkplek vinden. Daarbij werken overheid en onderwijs samen met de werkgevers in de regio[2]. In onze regio zien wij goede resultaten van onder andere deze begeleiding: in 2018 zijn 3.257 afspraakbanen gerealiseerd. 

Als ChristenUnie zijn we blij dat we voorop lopen met deze aanpak. Het biedt deze jongeren de mogelijkheid om weer een positief toekomstperspectief te ontwikkelen. Want het alternatief, thuiszitten, is geen optie. Daarmee wordt de kans op werkloosheid alleen maar groter. Als raadslid heb ik me ingezet om ook de kansen voor jongeren met een asielachtergrond te vergroten. Deze groep jongeren heeft een duidelijk grotere kans om voortijdig met school te stoppen, dan reguliere jongeren. Een motie van mij waarin ik het college oproep om tot een sluitende aanpak te komen voor de begeleiding van jongeren met een asielachtergrond is aangenomen[3]

De Groningse aanpak van kwetsbare jongeren sluit goed aan bij de uitgangspunten van de ChristenUnie en we vinden het dan ook mooi dat we dit aan ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins hebben kunnen meegeven. Hij was onder de indruk van de aanpak in Groningen, en gaf zelfs aan om deze aanpak als voorbeeld te noemen hoe de participatiewet goed ingevuld kan worden. 


[1] De arbeidsmarktregio Groningen bestaat uit de provincie Groningen en de kop van Drenthe.

[2] Voor meer informatie: https://www.werkinzicht.nl/project/route-arbeid-voor-kwetsbare-jongeren/

[3] https://groningen.christenunie.nl/blog/2019/12/13/Tevreden-met-toezegging-wethouder-rondom-schooluitval-van-jongeren-met-een-asielachtergrond

Deel dit bericht

Labels: ,