Geef Groningen een eerlijk en duurzaam afvalsysteem

Recycelen.jpg
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 9 september 2020 om 16:00

Geef Groningen een eerlijk en duurzaam afvalsysteem

Vandaag besluit de gemeenteraad over het nieuwe afvalsysteem in Groningen. Als ChristenUnie willen we het percentage hergebruik flink verhogen door in de gemeente meer afval te gaan scheiden. Uit het oogpunt van zorg voor de schepping vinden we het belangrijk dat we meer gaan hergebruiken en minder restafval produceren. Op deze manier gaan we op een verantwoorde manier met onze schepping om. 

Toch stemmen we vandaag tegen het DIFTAR voorstel van het college. Afval is namelijk geen keuze. In veel gevallen kan je als consument weinig doen om jouw afvalproductie te beperken. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen, mensen met een lichamelijke beperking of met een laag inkomen. Zo hebben minima-gezinnen vaak niet de luxe om hun afval te beperken omdat deze producten duur zijn, en kunnen ouderen niet altijd zware afvalzakken tillen waardoor ze hun afval vaker wegbrengen en hierdoor hogere kosten moeten betalen wanneer DIFTAR wordt ingevoerd. Dit vinden wij niet rechtvaardig. De ChristenUnie staat voor een afvalsysteem waarin de kosten evenredig worden verdeeld over alle huishoudens.


Daarom vinden we dat het college zou moeten volstaan met het inzetten op extra voorzieningen voor afvalscheiding, zonder het DIFTAR systeem in te voeren. Op deze manier ontzien we de kwetsbare groepen en is iedereen in staat om zijn steentje bij te dragen in de gemeente Groningen.

Deel dit bericht

Labels: ,