Het Stadspark: een bruisende plek voor elke Groninger

concourslaan
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 2 juni 2021 om 20:30

Het Stadspark: een bruisende plek voor elke Groninger

Vandaag in de raadsvergadering bespreken we de toekomst van het Stadspark met het raadsvoorstel ‘Herijking visie Stadspark en doorontwikkeling evenemententerrein’. Het Stadspark moet wat ons betreft een plek zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen recreëren en tot rust kunnen komen. Dat gebeurt nu al, maar het Stadspark kan voor meer mensen een fijne plek zijn als we nog beter rekening houden met verschillende wensen en behoeften. In dit raadsvoorstel is gezocht naar een balans tussen al die verschillen.  

De herijking stelt een indeling in zones voor, wat naar onze mening een goed idee is. Waar in het ene deel van het park de natuurbeleving centraal staat, wordt een ander deel bijvoorbeeld vooral gebruikt voor dagrecreatie. Op deze manier wordt het Stadspark een fijne plek voor zo veel mogelijk inwoners en bezoekers! Ook nieuwe initiatieven en ontwikkelingen kunnen daaraan bijdragen. Er komt een toetsingskader, om te bepalen welke activiteiten goed passen in het Stadspark. Daarvoor wordt een locatieprofiel opgesteld. De parkmeester en adviesgroep zullen activiteiten en initiatieven aan de hand van dat kader toetsen. Daarmee voorkomen we een wildgroei van evenementen in het Stadspark.

Voor evenementen is het evenemententerrein in het Stadspark een geschikte plek. Een goed evenemententerrein is in het belang van de bruisende stad en draagt bij aan de economie, denk bijvoorbeeld aan overnachtingen of werkgelegenheidseffecten. Aan de evenementen zijn in het locatieprofiel en bestemmingsplan randvoorwaarden gesteld. Maar we hebben ook de insprekers gehoord en andere omwonenden gesproken. Daarvan horen we dat er zorgen zijn over mogelijke overlast van het evenemententerrein. Wie op welk moment overlast ervaart, verschilt van persoon tot persoon, wat het lastiger maakt. We willen dit geluid serieus nemen. Daarom dienen we samen met het CDA, de Stadspartij, de VVD, 100% Groningen en de SP een motie in om de overlast actief te monitoren en aan de hand daarvan te komen met voorstellen ter vermindering van die overlast.

Kortom: we zijn tevreden met de plannen voor het Stadspark die nu voor ons liggen, maar vinden we het tegelijkertijd belangrijk dat we ons actief inzetten tegen overlast. Op die manier wordt het Stadspark nog mooier, voor elke Groninger.

Deel dit bericht

Labels: ,