(Geen) toegang tot bijstand

Biljetten.jpg
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 18 juni 2021 om 12:29

(Geen) toegang tot bijstand

Tot wel 35% van de huishoudens die recht hebben op een (gedeeltelijke) uitkering maakt hier geen gebruik van, zo blijkt uit het rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omgerekend zijn dat ongeveer 170.000 huishoudens. Dit zou met name komen door een ‘focus van rechtmatigheid en controle’ door gemeenten, waardoor mensen geen hulp meer durven vragen. Dit past in een zorgwekkende trend van mensen die de overheid niet langer vertrouwen of de regels te ingewikkeld vinden. Zij zijn bijvoorbeeld bang zijn dat ze uitkeringen of toeslagen moeten terugbetalen. We willen daarom, samen met de fractie van GroenLinks, van het college weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp mislopen en wat hieraan kan worden gedaan. 

Hoewel de signalen al langer bekend zijn, roept dit hoge aantal bij onze fractie veel zorgen en vraagtekens op. Sommige huishoudens kunnen elke extra euro goed gebruiken. Het kan niet zo zijn dat het wantrouwen zo groot is dat deze mensen niet bij de overheid aankloppen. Ook zijn er veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op bijstand. Met het gegeven dat Groningen één van de armste gemeenten van Nederland is, vragen wij het college hoe de landelijke cijfers zich verhouden tot de situatie in Groningen. We willen van het college horen hoe zij naar dit rapport kijkt en welke rol het niet gebruiken van bijstandsmiddelen kan hebben op de armoedebestrijdingsambities van de gemeente. 

Deel dit bericht

Labels: ,