Nieuwe wethouder, raadslid en woordvoerder beëdigd!

IMG_0115.JPG
Oog voor elkaar logo blauw.jpg
Door ChristenUnie Groningen op 6 juli 2022 om 15:02

Nieuwe wethouder, raadslid en woordvoerder beëdigd!

Deze dagen vindt een regelrechte stoelendans plaats in de fractie! Met beëdiging van Inge Jongman als wethouder in het kersverse college komt haar zetel als raadslid vrij. Wij zijn blij dat wij hiervoor weer een beroep kunnen doen op de ervaring en kunde van Peter Rebergen. Voor de raad betekent het dat er weer en raadslid uit Ten Boer aanschuift. Peters rol als woordvoerder wordt dan weer overgenomen door Laurent Dwarshuis. Volgen jullie het nog een beetje? In dit stukje stellen we Inge, Peter en Laurent voor!

Inge is in het nieuwe college als wethouder verantwoordelijk voor zorg & welzijn, sport, opvang en beschermd wonen en versterking en herstel. Daarnaast is ze dorpswethouder van Ten Boer. Inge is in de Groningse gemeentepolitiek een rots in de branding. In1997 werd zij actief voor de ChristenUnie, om in 2002 raadslid te worden. In de afgelopen periode nam zij ook al plaats in het college als wethouder namens de ChristenUnie. Wat maakt dat zij zich op deze manier wil blijven inzetten voor Groningen? Inge: "Mijn band met Groningen gaat ver terug. Op mijn zesde ben ik in Groningen terecht gekomen, en ik zie me nog lopen als meisje op weg naar mijn opa en oma, die woonden aan het Nieuwe Kerkhof. Op den duur ben ik in de politiek terecht gekomen. Altijd heb ik me ingezet voor mensen die net als ik wonen, werken en leven in een gemeente die we met z'n allen graag veilig, prettig en leefbaar willen houden." 

Met Inge's her-benoeming als wethouder komt een einde aan de dubbele rol die zij sinds de verkiezingen in maart had, als vertrekkend wethouder én gekozen raadslid. Wij zijn dankbaar dat Peter Rebergen opnieuw een plaats in de gemeenteraad wil innemen, naast fractievoorzitter Sten Wennink. Ook Peter is geen groentje: voor de herindeling was Peter raadslid in Ten Boer en afgelopen periode ook in de nieuwe gemeente Groningen. Wat zijn de onderwerpen waar hij zich de komende tijd in het bijzonder voor wil inzetten? "Een onderwerp dat mij extra na aan het hart gaat, is toch wel de steun voor aardbevingsslachtoffers. Dat is ook iets dat mij persoonlijk raakt, als inwoner van een aardbevingsgebied. Er is behoefte aan duidelijkheid en snelle versterking en herstel, niet alleen van de huizen, maar ook van vertrouwen. Verder hou ik me vanuit de fractie bezig met het hele sociale domein." Doordat Peter weer raadslid wordt, komt er nóg een vacature vrij in de fractie. 

Dat zit zo: elke fractie mag twee woordvoerders aanstellen. Zij verwoorden de mening van de fractie in commissievergaderingen, maar zij mogen niet stemmen tijdens raadsvergaderingen. Met name voor een kleine fractie zoals de onze zijn woordvoerders heel belangrijk, omdat zij de raadsleden ontlasten en meedenken. Voor de ChristenUnie waren dit sinds de verkiezingen Peter en Edger. Nu Peter doorschuift, wordt Laurent Dwarshuis woordvoerder. Hij is al een poosje betrokken bij de fractie als mee-lezer, maar voor de meesten misschien een nieuw gezicht. Dus, wie is Laurent? "Ik kom uit Roden, maar woon sinds 2019 in Stad. In mijn werkzame leven ben ik statenonderzoeker voor Provinciale Staten van Drenthe. Daarnaast ben ik actief lid in de GKV Groningen-Oost. Mijn grootste hobby's zijn volleybal en ik vind ook in mijn vrije tijd politiek volgen erg leuk, als woordvoerder maak ik dus eigenlijk van mijn hobby mijn werk!"

Wij zijn dankbaar dat Inge, Peter en Laurent zich blijven inzetten voor onze fractie, maar vooral voor de inwoners van Groningen. Veel plezier, wijsheid en Gods zegen toegewenst in jullie werk!