ChristenUnie roept college van B&W op meer te doen voor inwoners met status ‘Nationaliteit Onbekend’

AdobeStock_232676777.jpeg
Oog voor elkaar logo blauw.jpg
Door ChristenUnie Groningen op 30 oktober 2019 om 21:45

ChristenUnie roept college van B&W op meer te doen voor inwoners met status ‘Nationaliteit Onbekend’

De ChristenUnie wil samen met Partij voor de Dieren, D66, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks en CDA dat de gemeente Groningen meer gaat doen voor mensen met de status Nationaliteit Onbekend. Daartoe dienden de partijen een motie in tijdens de gemeenteraad van 30 oktober. De motie roept het college van B&W op om aan te sluiten bij de onafhankelijke expertgroep die samen met gemeenten naar het beleid rondom deze problematiek gaat kijken. Verder vragen de partijen het college om inwoners van de gemeente Groningen met de status Nationaliteit Onbekend te helpen bij het aantonen dat geen enkel land ter wereld ze erkent. De motie werd unaniem aangenomen.

ChristenUnie raadslid Gerben Brandsema: “Onlangs sprak ik een 21-jarige student die als vluchtelingenbaby naar Nederland is gekomen. Ze verblijft legaal in Nederland, maar heeft de status Nationaliteit Onbekend. Hierdoor kan zij na het afronden van haar rechtenstudie geen notaris worden, terwijl ze dit wel graag wil. Ook kan ze waarschijnlijk geen hypotheek afsluiten en mag ze niet stemmen. Zelfs iets simpels als een mobiel abonnement afsluiten brengt al moeilijkheden met zich mee. Ze voelt zich tweederangs burger met wel dezelfde plichten als ieder ander, maar zonder dezelfde rechten. Naast deze student zijn er ongeveer duizend andere inwoners van de gemeente Groningen die in dezelfde situatie zitten. Wij vinden daarom dat de gemeente Groningen meer kan doen voor deze groep mensen.”

Om de problemen van deze mensen op te lossen dient hun status omgezet te worden naar Staatloos. Om de status Staatloos te krijgen moeten deze mensen zelf bewijzen dat geen enkel land ter wereld ze erkent. In de praktijk is dat vaak erg lastig, waardoor zij de status Nationaliteit Onbekend vaak overdragen op hun kinderen.

Omdat landelijke wetgeving lang op zich laat wachten zijn er steeds meer gemeenten die zelf de handschoen oppakken, zoals Utrecht en Amsterdam. Zo wordt er momenteel een onafhankelijke groep van experts opgericht die samen met gemeenten naar het beleid gaat kijken om dit te verbeteren. De ingediende motie roept het college van B&W daarom op om aansluiting te zoeken bij deze expertgroep.

Afgelopen juni heeft de ChristenUnie samen met GroenLinks, de Partij voor de Dieren, het CDA en de Partij van de Arbeid schriftelijke vragen gesteld over ditzelfde thema. De motie is een vervolg op deze schriftelijke vragen. De motie werd unaniem aangenomen. 

Labels: ,