Annulering ALV 14 mei 2020

alv 14 mei geannuleerd.jpg
Oog voor elkaar logo blauw.jpg
Door ChristenUnie Groningen op 1 april 2020 om 13:00

Annulering ALV 14 mei 2020

Beste leden,

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen vanuit het kabinet en het RIVM heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2020 te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.

We volgen nauwlettend de ontwikkelingen. Zodra er meer duidelijheid is en het mogelijk is een nieuwe vergadering te plannen, zullen we dit communiceren.

Deze crisis zal de komende tijd veel van ons allen vragen. In vertrouwen en geloof zijn wij ervan overtuigd dat God ons niet los laat. 

God is erbij, belooft Psalm 46. Hij is onze schuilplaats, Hij is onze burcht. Hij is onze hoop. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de ChristenUnie Groningen,

Daniëlle Kamstra-van Essen

Secretaris ChristenUnie Groningen

Labels: