De toekomst van de drafbaan

drafsport.jpg
TOP5CU-8147.jpg
Door Gerben Brandsema op 3 september 2020 om 10:00

De toekomst van de drafbaan

Groningen beschikt sinds 1913 over een prachtig park in het zuidwesten van de stad, het Stadspark. Aan de Stadjers geschonken door wijlen Jan Evert Scholten. Onderdeel van het Stadspark is de drafbaan, waardoor er al meer dan honderd jaar op dezelfde plek wordt gedraafd. Nu investeringen nodig zijn om de drafsport voor de lange termijn te behouden rijst de vraag of we hier als gemeente in willen investeren. De ChristenUnie kiest ervoor dit niet te doen, en hieronder licht ik toe waarom we die keuze gemaakt hebben.

De drafsport wordt al sinds 1913 beoefend in het Stadspark, en kent daarmee een lange traditie. Een sport die begin 20ste eeuw paste in de functie van het Stadspark, maar bijna honderd jaar later flink aan populariteit heeft ingeboet. Vorige week tijdens de inspraakbijeenkomst vroeg ik één van de insprekers naar zijn decennialange ervaring met bezoekersaantallen in Groningen. Hieruit bleek dat tijdens de hoogtijdagen er 40.000 mensen langs de baan stonden, waar dat er nu een paar honderd zijn. Hierbij werd nog opgemerkt dat het er, en ik citeer, tegenwoordig ‘gezellig druk is als er duizend bezoekers zijn’.

Daarnaast heeft deze gemeenteraad al in 2014 besloten om niet meer te investeren in de drafbaan. Eventuele risico’s voor de instandhouding zouden door de drafsport zelf moeten worden gedekt. Zoals in het raadsvoorstel valt te lezen is het de drafsport niet gelukt om het onderhoud te garanderen. Ondanks dat er miljoenen omgaan in de drafsport, de wedomzet, is er geen private partij bereid gebleken om te investeren in de drafbaan, met als gevolg dat voorzieningen nu zes jaar later niet langer veilig zijn. Er wordt op dit moment nog wel gedraafd op de drafbaan, maar dat is middels een vrijwaringsbewijs, waarmee de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

De drafsport in het Stadspark behouden voor de toekomst vraagt om een forse investering van de gemeente van bijna 1 miljoen euro, met structurele lasten van 250.000 euro.

De ChristenUnie begrijpt de emoties die spelen rondom de drafbaan.  Een sport met een lange traditie in Groningen, een vereniging die bijna zijn honderdjarig bestaan viert. Ik begrijp dat het vervelend is om de gemeenteraad dan te horen spreken over de toekomst daarvan. Maar politiek is ook keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, waarbij we helaas niet iedereen tevreden kunnen stellen. De ChristenUnie  kiest er, zoals gezegd, niet voor om te investeren in de drafsport, wat maakt dat er wat de ChristenUnie betreft geen toekomst is voor de drafsport in het Stadspark.

Bron foto: Harener Weekblad

Deel dit bericht

Labels: