Waarom wij de oproep aan het kabinet om meer te doen voor vluchtelingen kamp Moria ondertekenen

Tentenkamp Moria
Oog voor elkaar logo blauw.jpg
Door ChristenUnie Groningen op 15 september 2020 om 09:40

Waarom wij de oproep aan het kabinet om meer te doen voor vluchtelingen kamp Moria ondertekenen

Afgelopen week was er veel te doen rondom de brand in kamp Moria op Lesbos, waardoor meer dan 12.000 kwetsbare vluchtelingen zonder onderdak, eten en drinken kwamen te zitten. Na de brand ontstond snel de discussie wie deze brand had veroorzaakt, en werd door sommigen zelfs gesteld dat het 'de eigen schuld' van de vluchtelingen was. Voor onze fractie staat echter als een paal boven water dat deze brand, zelfs als die door een tiental vluchtelingen is aangestoken, niet aan de overige 12.000 kwetsbare vluchtelingen kan worden toegeschreven, en dat Nederland in samenwerking met Europa in actie moet komen om deze kwetsbare mensen te evacueren en in veiligheid te brengen.

We waren in eerste instantie dan ook blij dat het kabinet in actie komt om kwetsbare vluchtelingen deze kant op te halen. Nederland heeft voldoende middelen om een deel van deze kwetsbare mensen op te vangen, en kan zo een einde maken aan de onmenselijke en hartverscheurende omstandigheden in kamp Moria. Echter zijn wij verbaasd en teleurgesteld over het totale pakket aan maatregelen dat uit de onderhandelingen tussen de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD is voortgekomen. Zo neemt Nederland slechts 100 vluchtelingen op, wat nog geen 1% is van het totaal aantal vluchtelingen uit Moria. Daarnaast gaat dit aantal ten koste van het totale aantal vluchtelingen dat Nederland bereid is jaarlijks op te nemen. Onder de streep verandert er dus niks. 

We ondertekenen daarom een open brief aan Kabinet Rutte III, waarin leden en lokale politici van de vier coalitiepartijen oproepen tot échte daden. In deze brief wordt het kabinet opgeroepen om mee te werken aan een complete evacuatie van kamp Moria, en om 1.000 kwetsbare vluchtelingen over te nemen uit Griekenland. Daarnaast vraagt de brief om als Nederland op Europees niveau te werken aan betere opvang voor vluchtelingen, zodat onmenselijke situaties zoals in kamp Moria in de toekomst voorkomen kunnen worden. Als ChristenUnie Groningen fractie sluiten we, vanuit onze christelijke overtuiging dat we om moeten zien naar onze kwetsbare naasten, van harte aan bij deze oproep, want alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan (Mattheüs 25 vers 40).

Tenslotte merken we graag op dat we de inzet van onze landelijke ChristenUnie fractie zeer waarderen, en niet twijfelen aan de tomeloze inzet van onder andere Joël Voordewind en Gert-Jan Segers. Toch is er wat ons betreft een slechte deal uit de onderhandelingen tussen de vier coalitiepartijen gekomen. Maar om met de woorden van Gert-Jan Segers af te sluiten, dit is voor ons niet het eindpunt, maar juist het hernieuwde begin van de blijvende zoektocht naar manieren om meer mensen hoop te bieden.

Link naar de brief: https://docs.google.com/document/d/1vjRSKbTD2ylzd6Krc5zd0N-mMi0NTtn75q9VPY5S_QA/edit

Deel dit bericht

Labels: