Zonneparken in Groningen? ChristenUnie wil spreiding en draagvlakonderzoek

Zonnepanelen.jpg
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 24 november 2021 om 10:00

Zonneparken in Groningen? ChristenUnie wil spreiding en draagvlakonderzoek

Onze fractie wil dat bij ieder zonnepark een breed draakvlakonderzoek komt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vandaag wordt besproken waar in de gemeente Groningen zonneparken mogelijk zijn. Momenteel lijken de plekken rond Ten Boer en MEER-dorpen het meest geschikt.

Zonneparken kunnen een goede bijdrage leveren aan meer duurzame energie. Onze fractie vindt het dan ook goed dat hierop wordt ingezet. Maar het is daarbij wel echt van belang dat deze zonneparken verspreid worden en er voldoende draagvlak is onder omwonenden.

Voor het draagvlakonderzoek dienen we samen met D66 een amendement is. Ook de SP en CDA hebben zich hierbij aangesloten. In het amendement vragen we om bij ieder mogelijk zonnepark een draagvlakonderzoek uit te voeren en de uitkomst aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook moet het onderzoek breder plaats vinden dan in de plannen van het college staat.  

Daarnaast dienen een amendement in waarin zij vraagt om meer zekerheid dat de zonnepark verspreid komen. Dit om te voorkomen dat dorpen in de gemeente ingebouwd worden door zonneparken.  

UPDATE 21:49: beide amendementen zijn aangenomen!

Deel dit bericht

Labels: ,