Berichten over duurzaamheid

 1. Zonnepanelen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 24 november 2021

  Zonneparken in Groningen? ChristenUnie wil spreiding en draagvlakonderzoek

  Onze fractie wil dat bij ieder zonnepark een breed draakvlakonderzoek komt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vandaag wordt besproken waar in de gemeente Groningen zonneparken mogelijk zijn. Momenteel lijken de plekken rond Ten Boer en MEER-dorpen het meest geschikt.

  Zonneparken kunnen een goede bijdrage leveren aan meer duurzame energie. Onze fractie vindt het dan ook goed dat hierop wordt ingezet. Maar het is daarbij wel echt van belang dat deze zonneparken verspreid worden en er voldoende draagvlak is onder omwonenden.

  lees meer
 2. Rijtjeshuis.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 24 september 2021

  ChristenUnie wil actie om meer woningen goed te isoleren

  De isolatie van woningen in Nederland gaat veel te langzaam. Daarom willen we samen met de fracties van GroenLinks en het CDA dat er snel werk wordt emaakt van de maatregelen uit het Nationaal Isolatieprogramma. Dit programma is opgesteld door de landelijke fracties van deze partijen in samenwerking met een aantal maatschappelijke partijen.

  lees meer
 3. Boerderij.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 september 2021

  Hoe verder met woningbouw Woldwijk in Ten Boer?

  De fracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie zijn verrast over en bezorgd om de plannen van de gemeente met Woldwijk in Ten Boer. Twee weken geleden ontvingen aanwonenden een brief van de gemeente over ‘planideeën’ voor Woldwijk die grote vragen oproept bij betrokkenen - en niet in de laatste plaats bij het bestuur van Woldwijk zelf. De fracties willen duidelijkheid krijgen over dit project en stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  lees meer
 4. Windmolens.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 26 april 2021

  De energietransitie zichtbaar: Roodehaan en Lageland

  Afgelopen woensdag stonden drie onderwerpen op de agenda die te maken hebben met de energietransitie: windmolens bij Roodehaan, de mogelijkheid van een zonnepark bij Lageland en het energietransitiefonds. Komende woensdag, 28 april 2021, staan deze punten ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Wij zullen voor deze voorstellen stemmen. In deze blog licht ik dat graag toe.

  lees meer