ChristenUnie begint Dry January voor preventie

Bierkrat.jpg
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 3 januari 2022 om 20:20

ChristenUnie begint Dry January voor preventie

De ChristenUnie Groningen doet mee aan Dry January en zet alcohol een maand lang aan de kant. Hiermee vragen wij om extra aandacht voor preventie in de gemeente Groningen. Wij willen in de komende periode inzetten op programma’s die het misbruik van drugs, tabak en alcohol, met name bij jongeren, voorkomen. Nu komt de gemeente vaak pas in actie als het middelengebruik tot problemen en overlast leidt. Dat kan beter en vooral: eerder.

Om zo’n aanpak succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat wij inzetten op een integraal programma dat bestaat uit meerdere onderdelen.

[1] Ofwel: tegen middelenmisbruik bij jongeren moet de gemeente aan verschillende knoppen tegelijkertijd draaien. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting de gevolgen van alcohol- en drugsmisbruik, programma’s scholen met ouders samenwerken en natuurlijk ervoor zorgen dat jongeren minder makkelijk aan middelen komen. Hierbij is de ChristenUnie geïnspireerd door een ander Europees land, dat met deze methode veel resultaat heeft geboekt: IJsland. 

Het IJslandse model

In IJsland is zo'n integrale aanpak opgezet, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, om middelengebruik door jongeren te voorkomen en welzijn van jongeren te verbeteren. Daarom spreken wij ook van het “IJslandse Preventiemodel”. Daarmee hebben zij in twintig jaar tijd een enorme daling in middelengebruik onder IJslandse jongeren gerealiseerd.

In het IJslandse model wordt ingezet op factoren in vier domeinen: gezin, peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten), school en vrije tijd. Deze vier domeinen kunnen risicoverhogend werken voor middelenmisbruik. Als overmatig alcoholgebruik normaal is voor leden van je vriendengroep, is de kans groot dat je zelf ook mee gaat doen. Omgekeerd geldt ook dat juist deze domeinen de beste bescherming kunnen bieden tegen het in aanraking komen met drugs en alcohol. In het IJslandse model wordt dus gewerkt aan een positieve omgeving waarin jongeren veilig kunnen opgroeien. Vanuit de overheid wordt dat gedaan in een korte beleidscyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen.Zo kunnen plannen tijdig worden bijgeschaafd. Daarbij hoort het regelmatig in kaart brengen van de situatie onder jongeren zodat actuele data beschikbaar is, en het direct terugkoppelen van deze data aan alle belanghebbenden. Vervolgens worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de te volgen aanpak.

Om het wat concreter te maken kan je daarbij denken aan inzetten op ontmoetingsplekken, zoals bijvoorbeeld een jeugdhonk, waar jongeren bij elkaar kunnen komen, (sport)activiteiten voor jongeren onder begeleiding van een rolmodel, of ouderbetrokkenheid vergroten door ouders met elkaar in gesprek te brengen en met regelgeving ingrijpen waar dat mogelijk is, zoals gebeurd is bij het lachgasverbod in de binnenstad.

Groningen

In Groningen beginnen we natuurlijk niet op nul. Zo wordt er al veel ingezet op de gezondheid van de jeugd en worden er activiteiten georganiseerd.  En wat ons betreft kunnen we daarop doorbouwen.

We pleiten daarbij voor:

  • Ontmoetingsplekken voor alle jongeren een plek waar ze onder begeleiding samen kunnen komen;
  • Het vergroten van ouderbetrokkenheid;
  • Samenwerking van GGD, Scholen, WIJ-team, gemeente en andere partners;
  • Het goed in kaart brengen van de stand van zaken op de beschermende en risico factoren binnen de vier domeinen in het IJslandse preventiemodel (data);
  • Inzet op basis van de verzamelde data door afspraken te maken met de samenwerkende partijen. 

Politiek proces

Op 5 juli 2021 hebben we een motie ingediend om het IJslandse preventiemodel in de gemeente Groningen als voorbeeld voor onze aanpak te gebruiken[2]. Deze is met brede steun aangenomen. Het college heeft in een reactie op de ingediende motie de mogelijkheden die zij zien om met het preventiemodel aan de slag te gaan uiteengezet.[3] In deze brief geeft het college aan dat het IJslandse model inspiratie biedt voor het versterken van de Groningse aanpak. In januari zullen we deze brief in de gemeenteraad bespreken[4]. Hierboven hebben we vast beschreven wat onze inzet zal zijn.

Deel dit bericht

Labels: , ,