Het kan wel een beetje minder

Kolencentrale
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 12 februari 2022 om 12:00

Het kan wel een beetje minder

Wij geloven dat we de opdracht hebben gekregen de aarde te bebouwen en bewaren. Roofbouw plegen en het uitbuiten van de aarde passen daar niet bij  (Gen. 2:15/3:23). Het gebruiken van de grondstoffen op de manier die we nu doen kunnen we bovendien zo niet volhouden. Als elk land zo leefde als Nederland, zouden we op 4 april van dit jaar meer natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt dan de aarde in één jaar tijd kan vernieuwen. Nu ligt dit moment, “Earth Overshoot Day”, wereldwijd rond eind juli. Dat betekent dat er een grote disbalans is tussen productie en gebruik van grondstoffen. En de vraag naar grondstoffen neemt alleen maar toe. De ChristenUnie vindt dat het anders moet. Voor de oplossing zijn we afhankelijk van landelijk en internationaal beleid. Maar ook hier in de gemeente Groningen kunnen wij een steentje bijdragen. En daarom beginnen wij met het stellen van drie vragen.

1. Wat hebben we echt nodig?

Stap één is jezelf de vraag stellen of het gebruik van grondstoffen echt nodig is. Denk bijvoorbeeld aan Black Friday. Dat is een dag waarop heel veel mensen heel veel aanschaffen: kleding, elektronica en andere luxe artikelen. Aan alle kanten worden wij  gepusht om meer spullen aan te schaffen. Vaak nog eerder omdat ze goedkoop zijn of lijken, dan omdat we ze echt nodig hebben. Wij willen dat de gemeente een bewustwordingscampagne start. Niet-winkelen-zaterdag als tegengeluid tegen Black Friday zou hier een aanknopingspunt voor kunnen zijn.

2. Kan het anders?

Stap twee is de vraag of het ook anders kan. Kan je een artikel dat je wilt vervangen bijvoorbeeld niet laten repareren? Als het om elektronica gaat, zijn repaircafés goede voorzieningen. Ik was laatst zelf bij het repaircafé met een kapotte televisie, waarvan bleek dat die voor een gering bedrag weer te maken is.
En als je dan wel iets moet aanschaffen, kan het dan ook op een andere manier? Kan je bijvoorbeeld iets aanschaffen dat tweedehands is?  Of kan je het oude artikel een tweede leven geven, bijvoorbeeld via één van de kringloopwinkels die onze gemeente rijk is? Of misschien is er een soortgelijk artikel met minder verpakkingsmateriaal.

3. Kan het duurzamer?

De laatste vraag is of het duurzamer kan. Heb je een nieuw apparaat nodig? Is er dan ook een energiezuinige variant? En als je kleding koopt, kan die kleding dan daarna ook hergebruikt of gerecycled worden? We hebben het college onlangs in een motie gevraagd aandacht te hebben voor de kledingindustrie, omdat het één van de meest vervuilende industrieën is en slechts 1% van de kleding kan worden gerecycled. Overigens is er deze week een prachtig initiatief bekend gemaakt: Gronings Goud. Van Gronings textiel worden garen gemaakt, die onder ander gebruikt worden voor het herstofferen van kantoormeubelen. En als je het over energie hebt, gaat het dan natuurlijk om het opwekken van duurzame energie, zoals zonnedaken, zonneparken en windmolens. Daar hebben we afgelopen periode veelvuldig over gesproken.

Afsluiting
Samen kunnen we Groningen meer circulair maken! Iedereen kan hier zijn bijdrage aan leveren. Wil je hier mee aan de slag? Check bijvoorbeeld https://www.haalallesuitjeafval.nl/ voor meer tips!

Deel dit bericht

Labels: , ,