Een coalitieakkoord met Oog voor Elkaar

Banner Blog Coalitie.png
FotoSten.jpeg
Door Sten Wennink op 13 juni 2022 om 13:30

Een coalitieakkoord met Oog voor Elkaar

Vanochtend bood formateur Gijsbertsen het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie aan burgemeester Schuiling aan. Vanuit de ChristenUnie zijn we blij met het gezamenlijke verhaal van dit coalitieakkoord. In deze blog licht ik een aantal punten toe, waar wij ons sterk voor hebben gemaakt.  

We zetten extra in op wat onze gemeente zo mooi maakt, kijken goed wie en wat er extra aandacht verdiend, en zetten in op een gemeente waar mensen zich verbonden vóelen en verbonden zíjn. 

Bestaanszekerheid betekent voor deze coalitie een veilig Groningen voor iedereen. We bestrijden ondermijning, zetten in op toezicht en handhaving in dorpen en wijken. Zo willen we de kraan dichtdraaien, niet alleen maar dweilen. Daarom zetten we in op het veilig kunnen opgroeien in je wijk, met jongerenwerkers en opbouwwerkers. Er gaat extra geld naar de veiligheid van vrouwen, de opvang van daklozen, en uitstapprogramma’s voor sekswerkers. 

We zetten in op het welzijn van mensen. Sport en cultuur blijven toegankelijk en in de buurt door bijvoorbeeld Cultuur in de Wijk en sportplekken in de wijk. We investeren in een gemeente waar ouderen, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunnen worden in een passende woning. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in onze maatschappij en daar gaan meer middelen naar toe. Omdat we van mening zijn dat er ook ruimte moet zijn voor rust en bezinning, behouden we de zondagochtendrust in onze gemeente.

Deze coalitie gaat voor een gemeente die de verbondenheid en de ontmoeting tussen Groningers blijft stimuleren. Voorzieningen als buurt- en dorpshuizen en bibliotheken zijn belangrijk in wijken en dorpen. Iedereen, in elk dorp en elke wijk verdient een ontmoetingsplek. We gaan daarom extra inzetten op de ontmoetingsplekken zoals buurthuizen, bibliotheken en wijkcentra met passende activiteiten en verschillende functies. Ten slotte blijven we ons inzetten voor slachtoffers van aardbevingen en het herstel van fysieke en mentale schade.

Wij zijn blij dat we Inge Jongman opnieuw als wethouder kunnen voorstellen. Zij brengt een schat aan ervaring als raadslid (sinds 2002) en bestuurder (sinds 2019) mee. Met zorg, opvang, sport en versterking in haar portefeuille zijn we ervan overtuigd dat we ook in deze coalitie een verschil kunnen maken voor de mensen die het het hardste nodig hebben.

Zo gaat deze coalitie voor een gemeente waar iedereen van waarde is en wij oog houden voor wat van waarde is. Zo houden we oog voor elkaar. 

Het volledige coalitieakkoord kunt u hier vinden. Ook heeft de gemeente een filmpje gemaakt waarin in 2 minuten de belangrijkste thema’s van het akkoord worden gepresenteerd. Wij zijn trots op het gezamenlijke verhaal. Op de ALV van 23 juni leggen wij het voor aan onze leden.

Labels: , , , , ,