Steun voor inwoners die schulden niet kunnen aflossen door energiekosten

peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 9 september 2022 om 16:45

Steun voor inwoners die schulden niet kunnen aflossen door energiekosten

Wij maken ons grote zorgen om de gevolgen van de stijgende energiekosten voor inwoners die in een schuldhulpverleningstraject zitten. Daarom hebben wij aan het college gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden om deze groep extra te ondersteunen. 

Deze week trok de branchevereniging voor schuldhulpverleners, de NVVK, aan de bel om te waarschuwen dat mensen in de schuldhulp dit jaar in de problemen kunnen komen door een hoge gasrekening. Als zij er door financiële tegenvallers niet in slagen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen, kan dat in het ergste geval betekenen dat de schuldhulp stopt en de afspraken met schuldeisers vervallen. Inwoners komen dan kortom van de regen in de drup terecht. 

Wij hebben het college gevraagd naar mogelijkheden om mensen in de schuldhulp die getroffen worden door de gasprijzen tegemoet te komen. Omdat Groningen de enige gemeente in Nederland is die de schuldhulpverlening in eigen beheer heeft, hopen wij dat het op korte termijn mogelijk is om de inwoners te helpen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door in gesprek te gaan met energieleveranciers of extra fondsen beschikbaar te stellen naar het voorbeeld van de gemeente Tilburg. 

De Rijksoverheid werkt aan een koopkrachtregeling, die naar verwachting vanaf januari 2023 in werking zal treden. Tot die tijd zien wij een rol voor de gemeente, om haar meest financieel kwetsbare burgers te beschermen.

Labels: , ,