Studentenprotest Energietoeslag

peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 22 september 2022 om 17:31

Studentenprotest Energietoeslag

 Op donderdag 6 oktober as. vindt op de Grote Markt een studentenprotest plaats voor energietoeslag voor studenten. Studenten zijn nu in de regeling uitgesloten van de energietoeslag. In deze blog licht ik onze overwegingen bij het steunen van dit protest toe. 

De energietoeslag is een tegemoetkoming die inwoners met een laag inkomen kunnen krijgen in verband met de sterk gestegen energielasten. Met een toeslag van 1300€ wil de Rijksoverheid de gevolgen van de hoge gasprijzen voor inwoners verlicht.

Studenten met hetzelfde lage inkomen zijn echter uitgesloten van deze regeling en kunnen de tegemoetkoming dus niet aanvragen. De SP en Student&Stad hebben, ondersteund door veel andere partijen, daarom een protest georganiseerd om aandacht te vragen voor deze groep. Studenten verschillen in veel opzichten van minima, maar de hoge energielasten treffen hen net zo hard. Ook mogen studenten aanspraak maken op andere toeslagen voor lastenverlichting, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag. Dat maakt het lastig om uit te leggen waarom zij voor deze toeslag niet in aanmerking komen.

We hebben als ChristenUnie het protest daarom ook ondersteund. Wel vinden wij dat er vervolgens gekeken moet worden welke studenten echt te maken krijgen met hogere energielasten en hoe dit moet worden verdeeld, bijvoorbeeld in een huis waarin meerdere huisgenoten samenwonen. Ook zal de regering wat ons betreft moeten afwegen welke inwoners het hardst geraakt worden en die kosten niet kunnen dragen. Daar moet het eerst op worden ingezet.

Labels: , ,