Eerlijk Afvalbeleid

Afvalbeleid-2.jpg
Laurent.png
Door Laurent Dwarshuis op 12 februari 2024 om 14:45

Eerlijk Afvalbeleid

In deze blog wil ik het graag hebben over afvalbeleid. Politiek een succesnummer: elke raadsperiode wordt een paar keer gedebatteerd over afval. Hoe halen we het op, hoeveel moet een inwoner betalen voor afvalverwerking en hoe zorgen we er voor dat er minder wordt weggegooid? Daarom wil jullie meenemen in de ChristenUnie standpunten rondom afval, grondstoffen en recycling. In de raadsvergadering van 31 januari sprak de gemeenteraad over het wereldwijde afvalprobleem, op gemeentelijke schaal. Hoe kunnen we met elkaar minder weggooien en meer hergebruiken? Als fractie hanteren we drie ideeën: meer hergebruiken, doorgaan op de goede weg en eerlijk voor iedereen.

Meer hergebruiken
Afval moet zoveel mogelijk een grondstof worden. Elk stukje materiaal dat we hergebruiken kan een nieuw product worden. Als ChristenUnie ondersteunen we deze beweging van harte. We hebben eerder initiatief genomen om repaircafés te helpen en uit te breiden. Afval voorkomen staat op 1, Hergebruiken van materialen is nummer 2 en goed scheiden is nummer 3. Alles om zo weinig mogelijk afval te verbranden.


Doorgaan op de goede weg
De discussie in de gemeenteraad richtte zich op de gemeentelijke afvaldoelen. In 2030 wil de gemeente ‘afvalvrij’ zijn. En dat is een ambitieus doel. De Gemeente Groningen heeft een paar jaar geleden geïnvesteerd in hergebruik. Inwoners worden niet gedwongen tot afvalscheiding met alle containers en zakken. Onze afvalverwerker Omrin neemt deze taak op zich: nascheiding heet dat in gemeentetaal. En dat is een succes. Met innovatieve machines kan Omrin steeds beter afval nascheiden. De rek is er nog niet uit. Inmiddels hergebruiken we bijna 70% van onze afval. Allemaal nieuwe grondstoffen. Een andere weg inslaan is nu niet nodig vindt de ChristenUnie. Bijsturen op het beleid kan goed bij de geplande evaluatie in 2025.

Eerlijk voor iedereen
Sommige partijen in de gemeenteraad probeerden opnieuw een discussie te starten over diftar. In dit systeem moeten inwoners meer afval zelf scheiden en extra betalen voor het restafval (grijze container). Het werkte in ruim opgezette gebieden als Haren. Maar het gaat in dichtbebouwde wijken problemen opleveren. Het raakt flatbewoners, studenten en mensen met een klein tuintje. Zij hebben geen ruimte om verschillende bakken, zakken en containers neer te zetten. Ook zijn we bang dat diftar niet eerlijk en fair uitpakt in de portemonnee. Dingen weggooien is niet altijd een keuze. Grote gezinnen en grote studentenhuizen kunnen met diftar tegen hoge kosten oplopen, terwijl we al een meerpersoonshuishoudenstarief hebben in onze afvalstoffenheffing. Daarom blijven wij pleiten voor het eerlijk, sociaal systeem van goede, innovatieve nascheiding.

Labels: , , ,