Berichten over #ChristenUnie

 1. Stadshuis.png
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 4 juli 2024

  Jaarverslag ChristenUnie gemeente Groningen

  Met dit jaarverslag willen wij u een beeld geven van het werk van en binnen de ChristenUnie-fractie van de gemeenteraad Groningen. Wij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden of opmerkingen ter harte te nemen. Op de ledenvergaderingen zullen we een actuele terug- en vooruitblik verzorgen, om leden zoveel mogelijk bij het werk van de fractie te betrekken. 

  lees meer
 2. Hemelvaart
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 9 mei 2024

  Hemelvaart maakt ons milder

  In deze blog wil ik bespreken wat Hemelvaart betekent, maar vooral wat de uitwerking daarvan is. En dat laatste zal ik ook maar direct prijsgeven: de hemelvaart maakt ons milder. En dat ga ik uitleggen, maar ik begin eerst met de betekenis van Hemelvaart.

  lees meer
 3. Inclusieve Uniformen
  Oog voor elkaar logo blauw.jpg
  Door ChristenUnie Groningen op 4 maart 2024

  Inclusieve Uniformen BOA's

  Komende woensdag stemt de raad over een motie die het verbod op zichtbare uitingen van een geloofsovertuiging  in het boa-uniform afschaft. Onze fractie diende deze motie mede in.

  lees meer
 4. Blog Sociale Rechtvaardigheid
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 20 februari 2024

  De Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

  Ieder jaar, op 20 februari, is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. Het is een dag om stil te staan bij het verdelen van de basisbehoeften en het omzien naar elkaar. Het gaat over het samenleven van samenlevende mensen. Het houdt in dat we oog hebben voor elkaar en met elkaar betrokken zijn. En daarvoor is verbondenheid nodig. Als ChristenUnie zetten wij ons hier dagelijks voor in. We geloven dat het onze Bijbelse opdracht is. Om ook de belangen van de ander voor ogen te hebben (Filippenzen 2:4) en armen te ondersteunen (Galaten 2:10).

  lees meer
 5. Afvalbeleid-2.jpg
  Laurent.png
  Door Laurent Dwarshuis op 12 februari 2024

  Eerlijk Afvalbeleid

  In deze blog wil ik het graag hebben over afvalbeleid. Politiek een succesnummer: elke raadsperiode wordt een paar keer gedebatteerd over afval. Hoe halen we het op, hoeveel moet een inwoner betalen voor afvalverwerking en hoe zorgen we er voor dat er minder wordt weggegooid? Daarom wil jullie meenemen in de ChristenUnie standpunten rondom afval, grondstoffen en recycling. In de raadsvergadering van 31 januari sprak de gemeenteraad over het wereldwijde afvalprobleem, op gemeentelijke schaal. Hoe kunnen we met elkaar minder weggooien en meer hergebruiken? Als fractie hanteren we drie ideeën: meer hergebruiken, doorgaan op de goede weg en eerlijk voor iedereen.

  lees meer
 6. Stadshuis.png
  Laurent.png
  Door Laurent Dwarshuis op 17 januari 2024

  De Spreidingswet

  Maandag en dinsdag debatteerde de Eerste Kamer over de spreidingswet. In deze blog leg ik uit hoe deze wetgeving christelijke gemeentepolitiek - ook in Groningen - raakt. Ik wil jullie in deze blog meenemen hoe we als ChristenUnie-fractie ons in deze discussie hebben opgesteld en hebben gehandeld. Gelukkig lijkt nu een meerderheid in de Eerste Kamer voor deze wet te stemmen.

  lees meer