ChristenUnie en Groenlinks: verlaag financiële en juridische drempels voor dak- en thuislozen

Bedelen.jpg
TOP5CU-8147.jpg TOP5CU-8210.jpg
Door Gerben Brandsema, Tessa Moorlag op 13 mei 2020 om 12:45

ChristenUnie en Groenlinks: verlaag financiële en juridische drempels voor dak- en thuislozen

Dak- en thuisloosheid is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Zo verdubbelde het aantal daklozen volgens het CBS in 10 jaar tijd van 17.800 naar 39.300 in 2018. We maken ons daarom zorgen over de toename van het aantal dak- en thuislozen in ons land. De groep dak- en thuislozen bestaat voor een steeds groter deel uit mensen die door financiële omstandigheden hun huis hebben verloren, zo blijkt uit data van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze groep daklozen wordt ook wel 'economisch daklozen' genoemd. De verwachting is dat door de coronacrisis het aantal economische daklozen de komende jaren zal toenemen. 

Om te voorkomen dat mensen die om financiële redenen dakloos raken verder afglijden, stellen wij samen met GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. We vragen het college of zij, net als wij, van mening is dat het monitoren van het aantal economisch daklozen nuttig is en kan bijdragen aan een doelgerichte aanpak van de problematiek. Op dit moment monitort het college het aantal economisch daklozen nog niet, maar meet het slechts het totaal aantal daklozen zonder hierbij te kijken naar de onderliggende oorzaak voor dakloosheid. 

Daarnaast zijn wij van mening dat economisch daklozen zo snel mogelijk een dak boven hun hoofd moeten krijgen. Dit draagt bij aan het op de rit krijgen van het persoonlijk leven, en helpt te voorkomen dat economisch daklozen verder afglijden. Verder zijn we voorstander van het verlagen van financiële en juridische drempels voor economisch daklozen, zoals in het project Onder de Pannen ook het geval is. Met een initiatief als Onder de Pannen mogen uitkeringsgerechtigden voor maximaal één jaar een economisch dakloze in huis opnemen zonder gekort te worden op hun uitkering, hetgeen ook geldt voor de persoon die daar komt wonen. In Groningen worden uitkeringsgerechtigden die bij elkaar komen wonen, bijvoorbeeld als gevolg van een noodsituatie, beiden na een periode van drie maanden gekort op hun uitkering (de zogeheten ‘kostendelersnorm’). Dit maakt het voor economisch daklozen moeilijker om uit de benarde situatie te komen.

Een ander bijkomend voordeel van het Onder de Pannen project is dat we eenzaamheid kunnen bestrijden door economisch daklozen aan uitkeringsgerechtigden te koppelen. Door deze vorm van gemengd wonen slaan we dus twee vliegen in één klap. Daarom zijn wij samen met GroenLinks voorstander van het waar mogelijk weghalen van financiële en juridische drempels voor economisch daklozen. We realiseren ons echter ook dat de huidige coronacrisis financiële gevolgen heeft, ook voor de gemeente Groningen. We vragen het college daarom welke mogelijkheden zij zien voor eventuele financiële ondersteuning. 

Deel dit bericht

Labels: