Lokaal preventieakkoord voor een gezonder Groningen

Gezond
TOP5CU-8147.jpg
Door Gerben Brandsema op 28 april 2021 om 14:00

Lokaal preventieakkoord voor een gezonder Groningen

Afgelopen november is Groningen uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland. Daarnaast behoort Groningen tot één van de gelukkigste steden van Europa. Maar tegelijkertijd kent Groningen ook een andere kant. Een kant waar één op de zes kinderen opgroeit in armoede en waar de levensverwachting nog altijd onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit laat zien dat er aandacht nodig blijft voor het gezondheidsbeleid in onze gemeente.

Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Met dit akkoord wordt gestreefd naar een gezonder Nederland door in te zetten op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Naast dit landelijke akkoord kent Groningen zijn eigen convenant verantwoord alcoholgebruik. Ook is de gemeente Groningen één van de deelnemers aan het convenant Alcohol en Jongeren en is Groningen een JOGG gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Als gemeente zetten we ons dus op verschillende manieren in om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen, maar er is meer mogelijk. Het ministerie van VWS stimuleert gemeenten om op lokaal niveau invulling te geven aan de thema’s van het Nationaal Preventieakkoord door middel van een lokaal preventieakkoord. In ons coalitieakkoord (Gezond, Groen en Gelukkig Groningen) hebben we uitgesproken om aan te sluiten bij het Nationaal Preventieakkoord, om zo ook lokaal in te zetten op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom hebben we in ons coalitieakkoord opgeschreven dat we dit samen willen doen met andere gemeenten, verzekeraars, zorgverleners, GGD, wijkbedrijven en sportverenigingen. Vanuit het ministerie van VWS wordt de ambitie voor een lokaal preventieakkoord ondersteund door een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen.

Wij hebben gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders of zij op dit moment werkt aan een lokaal preventieakkoord. Daarnaast hebben we gevraagd of het college op de hoogte is van het feit dat er vanuit het ministerie van VWS een specifieke uitkering beschikbaar is om te komen tot een lokaal preventieakkoord, en zo ja of hier al een aanvraag voor is ingediend. We zijn benieuwd naar de antwoorden!

Deel dit bericht

Labels: ,