Hoe verder met woningbouw Woldwijk in Ten Boer?

Boerderij.jpg
peter_vierkant.jpg
Door Peter Rebergen op 22 september 2021 om 20:00

Hoe verder met woningbouw Woldwijk in Ten Boer?

De fracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie zijn verrast over en bezorgd om de plannen van de gemeente met Woldwijk in Ten Boer. Twee weken geleden ontvingen aanwonenden een brief van de gemeente over ‘planideeën’ voor Woldwijk die grote vragen oproept bij betrokkenen - en niet in de laatste plaats bij het bestuur van Woldwijk zelf. De fracties willen duidelijkheid krijgen over dit project en stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

De deelnemers aan het experiment en omwonenden voelen zich overvallen door de gemeentelijke woningbouwplannen. Ook staan de plannen van de gemeente met oog op bijvoorbeeld het bouwen van wisselwoningen de eigen plannen van Woldwijk in de weg. Er wordt, zo lijkt het, een voorschot genomen op ruimtelijke plannen op het terrein dat op dit moment door Woldwijk gehuurd en gebruik wordt.

Woldwijk is een coöperatie voor duurzame initiatieven in Ten Boer. Een onderdeel van deze initiatieven is een project voor woningbouw en gemeenschapsopbouw, waarbij verschillende vormen van ruimtelijke ontwikkeling hand in hand gaan met intensieve participatie, zelf-regie en het loslaten van regelgeving. Woldwijk heeft hierover destijds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de voormalige gemeente Ten Boer. 

Woldwijk werd bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst gezien als een proeftuin voor de nieuwe Omgevingswet, die meer zelfbeschikking legt bij geëngageerde bewoners en de bureaucratische belemmeringen wil terugdringen.

In het kader van Woldwijk hebben diverse maatschappelijke en duurzame initiatieven het licht gezien, zoals een zelfpluktuin, een duurzaamheidsmarkt en is er een compleet boerderijdak vol met zonnepanelen gelegd. Daarnaast heeft Woldijk op eigen terrein wisselwoningen gebouwd voor mensen die tijdelijk hun huis uitmoeten vanwege noodzakelijke versterking van hun woning. De regie van dit alles ligt bij de inwoners zelf. 

De fracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie juichen in principe het bouwen van meer wisselwoningen toe, maar hebben grote vraagtekens bij de manier waarop dit gebeurt. Zij vragen het college in schriftelijke vragen om duidelijkheid en transparantie over de plannen en de mogelijkheid om hierin samen te werken met Woldwijk. Ook zijn zij benieuwd, of het college zich nog kan vinden in de doelstellingen die bij de samenwerkingsovereenkomst zijn geformuleerd. Daarnaast vragen ze het college om te reflecteren op de manier waarop met Woldwijk en omwonenden is gecommuniceerd.

Ten slotte willen de fracties van het college weten of de lessen uit het experiment Woldwijk kunnen worden ingebracht in de invoering van de Omgevingswet. Deze wet wil immers meer invloed en regie leggen bij mensen die een initiatief of plan hebben en de bureaucratie daaromheen vereenvoudigen.

 

Deel dit bericht

Labels: ,