Berichten over Ten Boer

 1. Boerderij.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 september 2021

  Hoe verder met woningbouw Woldwijk in Ten Boer?

  De fracties van GroenLinks, CDA en ChristenUnie zijn verrast over en bezorgd om de plannen van de gemeente met Woldwijk in Ten Boer. Twee weken geleden ontvingen aanwonenden een brief van de gemeente over ‘planideeën’ voor Woldwijk die grote vragen oproept bij betrokkenen - en niet in de laatste plaats bij het bestuur van Woldwijk zelf. De fracties willen duidelijkheid krijgen over dit project en stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

  lees meer
 2. Boerderij.jpg
  TOP5CU-8147.jpg
  Door Gerben Brandsema op 11 november 2020

  Maak onderscheid tussen Stad en Ommeland bij toeristenbelasting

  Door de herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is toeristenbelasting ook in Ten Boer gaan gelden. Het tarief in de gemeente Groningen is €3,70, wat een stuk hoger is dan de tarieven in omliggende gemeenten. Omdat de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren meer concurreren met buurgemeenten in het landelijk gebied dan met de stad Groningen, vindt de ChristenUnie het logischer om het tarief van de toeristenbelasting in Haren en Ten Boer te verlagen naar de tarieven in de buurgemeenten.

  lees meer
 3. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 10 juni 2020

  Vragen aan college omtrent vertraging versterkingsoperatie Ten Boer

  Op 22 april hebben wij vragen gesteld over het beschikbare budget voor de versterking in Ten Boer. Het budget dat aan inwoners beschikbaar is gesteld is namelijk niet altijd voldoende, afgaande op de van de aannemers ontvangen offertes. Het college heeft eerder aangegeven dat bewoners gecompenseerd zullen worden wanneer het budget vanuit de overheid niet toereikend is. Nu blijkt dat er eerst een onafhankelijke beoordeling over de hoogte van de offertes moet plaatsvinden, wat voor vertraging van de versterkingsoperatie kan zorgen. Daarnaast moet er bij het Rijk om extra budget moet worden gevraagd, wat ook tijd kost. 

  lees meer
 4. scheuren groningen.jpg
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 22 april 2020

  Raadslid Peter Rebergen stelt vragen over voortgang versterking Ten Boer

  In de raadsvergadering van woensdag 22 april heb ik namens onze fractie vragen gesteld over de voortgang van de versterking aan de Blinkerdlaan en Ommelanderstraat in Ten Boer. Dit omdat er bij bewoners zorgen zijn over de vertraging door Corona, het ontoereikende budget en het regelen van vervangende huisvesting.

  lees meer
 5. Siervuurwerk.jpg
  Oog voor elkaar logo blauw.jpg
  Door ChristenUnie Groningen op 19 februari 2020

  ChristenUnie voor behoud vuurwerkshow Ten Boer

  De afgelopen drie jaarwisselingen is er een vuurwerkshow in Ten Boer geweest, wat in 2017 is geïnitieerd door de toenmalige GroenLinks fractie in Ten Boer. De afspraak was dat er in die drie jaar toegewerkt zou worden naar een show die door de inwoners zelf bekostigd zou worden, maar dat is nog niet gelukt. Daarom heeft de ChristenUnie, samen met een aantal andere partijen in de raadsvergadering van 12 februari het college opgeroepen om de gemeenschap in Ten Boer te ondersteunen bij het realiseren van een vuurwerkshow in Ten Boer. De ChristenUnie denkt hierbij bijvoorbeeld aan een bijdrage uit het gebiedsbudget.

  lees meer

  Labels:

 6. wisselwoningen TB.jfif
  peter_vierkant.jpg
  Door Peter Rebergen op 13 januari 2020

  Verslag van een boeiend werkbezoek in Ten Boer

  Zaterdag 10 januari was de fractie van de ChristenUnie gemeente Groningen op werkbezoek in Ten Boer en Woltersum. We waren te gast bij boerderij Koe en jij, bezochten de wisselwoningen, de sloop aan de Hamplaats en de bouw van het kindcentrum en we hebben het in Woltersum gehad over de dorpsvernieuwing. Lees hier het verslag van een geslaagd werkbezoek!

  lees meer

  Labels: