ChristenUnie Groningen: Onvoldoende zicht op minderjarige jongens in de prostitutie

Jongen tegen Hek
TOP5CU-8147.jpg
Door Gerben Brandsema op 14 januari 2022 om 15:00

ChristenUnie Groningen: Onvoldoende zicht op minderjarige jongens in de prostitutie

Onze fractie maakt zich zorgen over de positie van (minderjarige) jongens die seksueel worden uitgebuit. Er is totaal geen zicht op minderjarige jongens in de prostitutie, zo blijkt uit het vorige maand verschenen rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en hulpverleningsorganisatie Lumens. 

In vijf jaar tijd kwamen slechts 45 jongens in beeld bij officiële instanties, tegenover ruim 1.100 meisjes. Dat is een bizar verschil, vindt onze fractie. Het verschil klopt volgens hulpverleners en slachtoffers zelf ook niet. Dat komt door verschillende redenen: er kunnen bijvoorbeeld taboes rusten op het vragen om hulp, op geaardheid en op het hardnekkige idee dat mannen geen slachtoffer horen te zijn.

De gemeente moet er alles aan doen om deze kwetsbare jongens beter in beeld te krijgen en te helpen. Dit is een thema waar je nauwelijks iets over hoort, terwijl er ontzettend veel schaamte en leed achter schuilgaat. Wij willen oog hebben voor jongens die slachtoffer worden van uitbuiting en misbruik in de prostitutie, juist omdat ze vaak onzichtbaar zijn.

Onze fractie wijst ook op het verband tussen een instabiele woonsituatie en jongensprostitutie. Dat het aantal dakloze jongeren sinds 2009 verdrievoudigd is, maakt het extra schrijnend. Op dit punt vraagt het rapport in het bijzonder aandacht voor dak- en thuisloze LHBTQI’ers, omdat deze groep extra risico loopt om slachtoffer van seksuele uitbuiting te worden. Hotels worden, na ‘bij iemand thuis’ het vaakst genoemd als plaats van misbruik. Daarom diende wij voor de zomer al een motie in om te onderzoeken hoe hotels in Groningen hun medewerkers kunnen trainen om signalen van mensenhandel te herkennen. De fractie vraagt nu naar een stand van zaken met betrekking tot deze motie. 

Om beter zicht te krijgen op mannelijke slachtoffers is een andere aanpak nodig dan bij vrouwelijke slachtoffers. Onze fractie wil graag weten wat de gemeente kan doen om meer zicht te krijgen op jongensprostitutie. Ook is de fractie benieuwd of de gemeente kansen ziet om slachtoffers van seksuele uitbuiting doelgericht te helpen. Met name bij jongeren zonder stabiele woonplek denken wij dat bewustwording en training bij hulpverleners kunnen helpen bij het voorkomen en terugdringen van seksuele uitbuiting. 

Deel dit bericht

Labels: , ,