Een warm huis voor iedereen

Isolatie
Laurent.png
Door Laurent Dwarshuis op 11 februari 2022 om 16:14

Een warm huis voor iedereen

Vandaag is het Warmetruiendag: trek een warme trui aan en zet de verwarming een graadje lager. Niet alleen met een warme trui kan de verwarming een graadje lager, ook met een goed geïsoleerd huis.

De gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij. Eén van de grote thema’s naast zorg en wonen is klimaat. Als christelijke partij heeft de ChristenUnie oog voor de schepping én voor mensen. Duurzaamheid vinden wij geen luxe maar een noodzaak om de aarde leefbaar te houden. Daarom moeten duurzame alternatieven betaalbaar zijn voor iedereen.

In deze blog vertel ik waarom wij nu aandacht vragen voor isolatie van woningen.
Mijn stelling is dat het in veel politieke een maatschappelijke discussies teveel over duurzame energieproductie gaat en te weinig over grootschalig en praktisch besparen van energie.
De tochtstrippen kent iedereen zo langzamerhand wel. En de kachel een graadje lager kan ook, of trek een warme trui aan, zoals vandaag. Maar door alleen te focussen op de individuele gebruiker kijken we weg van grote problemen in onze maatschappij én de mogelijke oplossing. De oplossing: samen huizen isoleren.

Oudere huizen opknappen levert meeste winst voor de bewoner en milieu
De afgelopen tien jaar zijn veel mensen in Nederland bij verbouwing van hun huis gaan kijken naar verduurzaming. Anderen deden dat toen ze gingen verhuizen. “Kan ik zonnepanelen op het dak leggen, is het glas goed (dubbel, of driedubbel isolerend) en moet ik nadenken over extra isolatie in mijn dak of spouwmuren?” En met succes. Als ik door een willekeurige woonwijk wandel zie ik de zonnepanelen overal op het dak liggen. Maar het zijn vaak grotere, nieuwe, goed geïsoleerde huizen. Terwijl het isoleren van oude huizen de meeste energiebesparing en winst voor het klimaat oplevert. Met andere woorden: het is makkelijker, goedkoper en heeft meer impact om van een energielabel F een C te maken, dan van een B een A. Het is ook het beste voor de bewoners. We moeten af van kou die door muren trekt, enkelglas in de ramen en vocht in huis. Dat is comfortabeler en gezonder.

Isoleren stopt groeiende ongelijkheid
De overheid noemt het massaal isoleren van woningen een speerpunt in het Klimaatakkoord.
Toch kunnen veel mensen in Nederland hun huis niet isoleren. Een tochtig huis isoleren kost namelijk veel geld. Het isoleren lukt vaak niet, omdat er bijvoorbeeld geen spaargeld is, de risico’s van een lening te groot worden geacht, het te veel bureaucratisch gedoe is of omdat verhuurders niet mee willen werken. Als je niet kunt meedoen, mis je de boot en houd je een hoge energierekening. Voor mensen met een lager inkomen betekent dat een uitzichtloze situatie. De energierekening stijgt en de oplossing is buiten bereik. Dat vergroot ongelijkheid en dat moet anders.

Samen is beter dan alleen
De ChristenUnie heeft, samen met GroenLinks, CDA en andere maatschappelijke organisaties een manifest Nationaal Isolatieplan gemaakt om deze ongelijkheid aan te pakken en tegelijk huizen comfortabeler te maken en energie te besparen. Beter voor de bewoner en voor het milieu.[1]
Het manifest roept de overheid op om groepsgewijs, collectief woningen te verduurzamen. Lokale energieteams kunnen helpen met het uitzoekwerk. Wat kan ik doen, wat kost het en wat levert het mij (en het klimaat) op? Samen aanpakken werkt beter.

Gemeentes hebben een belangrijke rol bij deze ‘isolatierevolutie’. De gemeente Groningen zet goede stappen en tegelijk vindt de ChristenUnie Groningen dat het sneller en inclusiever moet. Een eerste stap heeft onze fractie – nu samen met de lokale fracties van GroenLinks en CDA –  gezet door schriftelijke vragen[2] te stellen aan het gemeentebestuur. Een volgende stap hebben we gezet door een fonds energietransitie waarmee we inwoners kunnen ondersteunen die niet de financiële middelen hebben om te isoleren. Aanstaande woensdag beslist de gemeenteraad hierover.[3] En dat is niet de laatste stap. Wij gaan aan de slag met de vraag: Hoe gaan we isolatie van woningen socialer, betaalbaarder en sneller maken?
‘Oog voor elkaar’ is ook ‘Oog voor goed wonen’!

Spreekt jou dit aan, of heb je vragen?  Laat het ons weten door een berichtje te sturen naar christenuniegroningen@gmail.com!

Deel dit bericht

Labels: , ,