ChristenUnie gaat formeren met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP

FotoSten.jpeg
Door Sten Wennink op 21 april 2022 om 10:05

ChristenUnie gaat formeren met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP

Na de uitslag van de verkiezingen en het duidingsdebat van 23 maart is informateur Mattias Gijsbertsen begonnen met het zoeken naar kansrijke coalities. De ChristenUnie heeft, met het verkiezingsprogramma onder de arm, meerdere gesprekken mogen voeren. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de informateur in zijn eindrapport op 19 april het verkennen van een coalitie tussen GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie aanbeveelt.

In onze gesprekken met de informateur hebben we uitgesproken dat wij, vertrekkend vanuit de inhoud, niemand op voorhand uitsluiten. Wij hebben in de afgelopen periode met veel partijen binnen de raad, in de coalitie en daarbuiten, prettig samengewerkt. Wij zijn trots op de ingeslagen weg van de afgelopen periode. We hebben prachtige resultaten mogen behalen. Met veel enthousiasme gaan we daarom kijken hoe we ook komende periode Groningen kunnen verbinden, met een herkenbaar “ChristenUnie blauw”.

Verbinding gaat voor ons allereerst over het verbinden van mensen. Wij staan pal voor onze verkiezingsslogan “oog voor elkaar” en zullen ons blijven inzetten voor een zorgzame samenleving, met in het bijzonder aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. Verbinding begint bij het ontmoeten van anderen en daarom hebben wij aandacht voor de leefbaarheid van buurten en wijken. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten in het park, in buurthuizen (wat ons betreft in elke buurt!) en natuurlijk tijdens het sporten, waar Inge Jongman zich als wethouder de afgelopen periode sterk voor heeft gemaakt.

Verbinding realiseren met niet vóór, maar mét onze inwoners. Wij geloven in de kracht van onze dorpen en wijken en willen daaruit putten door ruimte te geven aan de ideeën en oplossingen van bewoners zelf. Datzelfde geldt voor de initiatieven vanuit kerken en verenigingen.

Tegelijkertijd beseffen we dat voor veel inwoners de gemeente juist op een afstand staat en het wantrouwen in de (lokale) politiek groeit. Dat zien we ook terug in de lage opkomst bij de verkiezingen. Één van de belangrijkste opdrachten voor het nieuwe college is het beter betrekken van inwoners bij projecten in de buurt. 

Wij voelen de Bijbelse opdracht en roeping om recht te doen aan degenen, die tussen wal en schip vallen. Juist voor hen moet de gemeente er zijn en hierbij blijven wij aandacht vragen voor de menselijke maat. Daarom willen wij armoede bestrijden en kansenongelijkheid tegengaan.

Onze idealen en christelijk-sociale waarden zijn aan bod gekomen tijdens onze gesprekken met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP. Daarom gaan wij met het volste vertrouwen het formatieproces in. Hierbij blijven wij vragen om wijsheid, en wij hopen dat onze inspanningen gezegend zijn en zullen leiden tot een barmhartiger en rechtvaardiger Groningen, met oog voor elkaar.

Labels: ,