Veiligheid LHBTQIA+

Banners site en nieuwsbrief.png
FotoSten.jpeg peter_vierkant.jpg
Door Sten Wennink, Peter Rebergen op 11 januari 2023 om 14:52

Veiligheid LHBTQIA+

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de veiligheid van de LHBTQIA+gemeenschap. Zij zijn helaas ook in Groningen vaker slachtoffer van (seksueel) geweld en respectloos gedrag. Dat past niet bij de inclusieve stad die Groningen wil zijn, maar boven alles past het niet bij het geloof in een God die al Zijn schepselen lief heeft. Zowel werd ons ook weer duidelijk, toen raadslid Sten Wennink vorige maand te gast was bij het COC Groningen/Drenthe.

Het COC Groningen/Drenthe is een organisatie die zich inzet voor de acceptatie en emancipatie van LHBT+’ers. Ik mocht aanschuiven bij de “Autiroze”, de ontmoetingsgroep voor LHBT+’s met autisme of een andere vorm van neurodiversiteit. 

Zoals fractievoorzitter Peter Rebergen vanavond zal zeggen, zien wij zien grote waarde in de blijvende inzet van de gemeente om emancipatie en acceptatie te bevorderen. Daarbij is het van belang om bestaande organisaties, zoals het COC, zichtbaarder en toegankelijker voor inwoners te maken. Wij zijn blij dat de Groningen zich heeft aangesloten bij de landelijke alliante “Gelijkspelen” om zich zo in te zetten voor meer inclusiviteit bij sportclubs. Wat ons betreft is het nu zaak om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het is belangrijk om vinger aan de pols te houden via gesprekken met inwoners en het stadspanel, maar laten we vooral inzetten op concrete activiteiten om de veiligheid van LHBT+ers in onze gemeente te bevorderen. 

Peter: "Soms heb ik het gevoel hebt dat naar mij als christen wordt gekeken alsof ik LHBT+'ers vast niet zal accepteren. Dat vind ik ongemakkelijk. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op ras, kleur, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, of wat dan ook. En zeker niet door christenen, omdat God alle mensen lief heeft en heeft geschapen naar Zijn beeld. In de factsheet van Movisie las ik dat de acceptatie onder mensen met een religieuze achtergrond wel achter blijft, en ook daar vind ik inzet dus nodig."

Hier kun je de factsheet van Movisie vinden

Labels: , ,